Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Kalender

Fordybelseskursus i SFL og SFL-baseret undervisning

Indhold

Der dykkes ned i forskellige områder af sprogmodellen SFL i de tre metafunktioner samt appraisal, og hvordan de kan indgå i pædagogiske processer. Underviserne går også længere ned i sprogbaseret pædagogik og ser på, hvordan den kan knytte an til eksisterende praksis, herunder gængs terminologi. 

Arbejdsmåde

Grundlæggende arbejdes der efter ’sneglemodellen’. Der vil blive rig lejlighed til at arbejde med stoffet i workshops og relatere til egen praksis. Der bliver også mulighed for at udveksle og diskutere egen praksis mellem undervisningsgangene på en såkaldt Markedsplads.

Målgruppe

Undervisere, vejledere, konsulenter inden for grundskole, sprogskole og ungdomsuddannelse, i alle fag. 

Undervisere

Kathrin Bock: Lektor på VIA UC, Læreruddannelsen i Silkeborg. 
Grethe Kjær Jacobsen: Pædagogisk udviklingskonsulent i Køge Kommune.
Ruth Mulvad: Konsulent.

Tid

15.-16. august, 4.-5. oktober og 8.-9. november 2018, første dag kl. 10-16, anden dag kl. 9-15.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Fordybelseskursus i SFL og SFL-baseret undervisning