Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Kalender

Vidensbrunch - udvikling af literacy-pædagogik i daginstitutionen

Hvordan kan pædagoger styrke børns sprog og literacy-kompetencer i hverdagen? Hør om projekterfaringer fra seks institutioner i Albertslund og Hvidovre i 2016-2017.

Erfaringerne udspringer fra projektet Pædagoger på sprogvisit, som det er muligt at læse mere om her.

Indhold

På Vidensbrunchen præsenterer seks institutioner deres forskellige, konkrete literacy-tiltag i projektet – fra Mimbo-Jimbo tema i vuggestuen til fortællehjørner i børnehaven.

Program

9.30-10.00
Fagligt Oplæg: Hvad er literacy, og hvordan styrker man tidlige literacykompetencer? v. Lena Basse, UCSJ og Lene Storgaard Brok, NVL

10.05-10.30
Stand 1 og 2: Præsentation og inspiration fra to institutioner

10.30-10.45
Kaffe og boller

10.45-11.10
Stand 3 og 4: Præsentation og inspiration fra to institutioner

11.15-11.40
Stand 5 og 6: Præsentation og inspiration fra to institutioner

11.40-12.15
Fælles drøftelse: Hvordan udvikles sprog- og literacypædagogikken i relation til styrkede læreplaner? Ordstyrere Kirsten Vagn Andersen og Lene Storgaard Brok, NVL

Målgruppe

Vidensbrunchen retter sig mod pædagoger, ledere og konsulenter på daginstitutionsområdet.

Deltagelse er gratis (max 50 deltagere)

Til Vidensbrunchen vil der være kaffe med tilbehør, fagligt oplæg og mulighed for videndeling med kolleger og fagfæller.

 

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Vidensbrunch - udvikling af literacy-pædagogik i daginstitutionen