Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Udgivelser

Skolen som samfunnsbygger. Å bli til noen, ikke bare noe

Lærere i skolen har et stort ansvar og en stor opgave med hensyn til at være med til at udvikle elevernes viden, kreativitet og kritiske tænkning, og bogens forfattere vil, at man som lærer – foruden at undervise i fagene – stiller eleverne spørgsmålene: ”Hvem og hvordan vil du være som menneske? Hvordan vil du blive husket?” Disse spørgsmål belyses gennem teori og praksiseksempler, hvorigennem det vises, hvordan lærere kan bidrage til at gøre eleverne modstandsdygtige.

Der er tre dele i bogen: Del 1 handler om skolens rolle som samfundsbygger, og hvad det vil sige at være en samfundsbygger. I del 2 præsenteres tre relationsnormer, som kan bruges til at blive kendt med elevernes styrker og muligheder for vækst og udvikling. Del 2 giver værktøjer til inspiration og engagement i udviklingen af skolen som samfundsbygger.

Bogen er primært rettet mod lærere på udskolingstrinnet, lærerstuderende og andre, som arbejder med børn og unges udvikling og trivsel.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skolen som samfunnsbygger. Å bli til noen, ikke bare noe