Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Udgivelser

Handbook of research-based practice in early education

Denne håndbog har fokus på den nyeste forskning inden for småbørnspædagogikken (engelsk: early childhood education). I bogen findes mange praktiske og brugbare forslag og vejledninger til pædagoger og lærere i deres arbejde for at skabe gode læringsmiljøer og implementere undervisningspraksisser ud fra evidensbaseret viden.

Bogen behandler emner som differentieret undervisning, Response to Intervention (RTI), social og emotionel læring, leg, klasseledelse, digital literacy, evaluering med videre. Ligeledes bliver der præsenteret forskellige undervisningsstrategier på tværs af curriculum, f.eks. inden for læsning, skrivning og mundtlig sprog, idræt, science samt matematik.

Professor D. Ray Reuzel har redigeret bogen, som indeholder bidrag fra forskere fra amerikanske uddannelsesinstitutioner. Hvert kapitel indeholder blandt andet en detaljeret vejledning til at omsætte forskning til praksis, illustrative eksempler på undervisningsaktiviteter samt en konkluderende afslutning med refleksioner over muligheder for nye praksisser.   

Del siden på email

Du deler et link til siden: Handbook of research-based practice in early education