Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Om os

Anders Skriver Jensen

Ansættelser

Professionshøjskolen UCC
DPU, Aarhus Universitet, 
Tænketanken SOPHIA
Balsmoseskolen
Skovlunde skole

Uddannelse

Ph.d. inden for området dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, DPU, Aarhus Universitet
Cand.pæd. i generel pædagogik, DPU, Aarhus Universitet
Professionsbachelor som lærer i folkeskolen, Blaagaard Seminarium

Udvalgte projekter

2013-15: Barnet i Centrum, 2013-2015.
Projektet Barnet i Centrum 1 var et aktionsforsknings- og læringsprojekt for skabe viden om 0-3-årige og pædagogikken i vuggestue og dagpleje. Projektet blev gennemført fra 2013-2015 med deltagelse af over 250 praktikere fra 19 danske kommuner

Udvalgte udgivelser

Belling, M. N., Kirkegaard, S., Broström, S., Jensen, A. S., & Rasmussen, K. (2016). Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. København: Aarhus Universitet.

Broström, S., Hansen, O. H., Jensen, A. S., & Svinth, L. (2015). Barnet i centrum. Akademisk Forlag.

Jensen, A. S. (2012). Early Literacy: Towards a Unified Approach for Childcare and School. Journal of Early Childhood Literacy, 12(3), 311–330.

Jensen, A. S. (2014). The Deluge. European Early Childhood Education Research Journal, 22(1), 77–90.

Jensen, A. S. (2015). På vej mod en postmoderne didaktik. I T. Ankerstjerne & S. Broström (red.), Håndbog til pædagoguddannelsen: Ti perspektiver på pædagogik (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag.

Jensen, A. S. (2016). Alsidig literacypædagogik i daginstitutionen. I K. Friis & D. Østergren-Olsen (Red.), Literacy og læringsmål (s. 19–26). Frederikshavn: Dafolo.

Jensen, A. S., & Broström, S. (2012). Sproghistorier: En alsidig literacy-pædagogik i børnehave, SFO og indskoling. København: Dafolo.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Anders Skriver Jensen