Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Om os

Kirsten Friis

Faglig og pædagogisk konsulent, MA og lærer. Har særlig faglig ekspertise i specialpædagogik, ordblindhed og andre læse-skrivevanskeligheder, læsevejledning samt inkluderende læsepædagogik.

Uddannelse

Master i Specialpædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitet
Speciallærer med speciale i tale/sprogvanskeligheder og hørenedsættelser, Danmarks Lærerhøjskole
Pd i Læsningens Didaktik, DPU
BA i generel pædagogik, Danmarks Lærerhøjskole & DPU
Lærer, Vordingborg Statsseminarium

Projekter

2017 - : Medlem af referencegruppen for Ordblindenetværket
2014 – 2016: Medlem af referencegruppen for Tekstnetværket
2013 – : Medlem af styregruppen for Samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder (ROAL)
2011 – 2013: Redaktør på Skrivelyst-serien, Dansk Psykologisk Forlag
2011 – : Tovholder for NVL’s læsevejledernetværk
2007 – 2009: Tovholder og koordinator for NVL’s projekter

Del siden på email

Du deler et link til siden: Kirsten Friis