Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Om os

Nationalt Videncenter for Læsning

Centerets vision

Nationalt Videncenter for Læsning arbejder for et samfund, hvor alle har gode og tilstrækkelige literacykompetencer.

Centerets mission

Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet. Derfor samler, skaber og spreder vi viden om literacy.

Organisering

Centeret blev oprettet den 1. september 2006 på et initiativ fra Undervisningsministeriet og drives nu i et samarbejde mellem landets 7 professionshøjskoler. Centeret har hjemsted på professionshøjskolen UCC i København.

En del af centerets drift finansieres med årlige tilskud fra professionshøjskolerne. Midler til projekter skaffer videncenteret selv eksternt.

Indsatsområder

Centeret arbejder med tre indsatsområder i 2017 og 2018: Tidlig literacy, Literacydidaktik i grundskolen samt Literacy i uddannelse og arbejdsliv. Indsatsområderne skal sikre, at centeret udvikler viden på fagligt aktuelle områder og involverer en bred målgruppe. 

Strategiske mål

Al centerets opgaveudførelse kendetegnes ved en særlig opmærksomhed på deltagelsesaspektet, pædagogisk ledelse og metodisk klarhed, som en vej til at forankre literacyviden i praksis.  

Kommunikationsstrategi

Ekstern kommunikation er en central del af alle centerets aktiviteter. I centerets kommunikationsstrategi beskrives indsatsområder og generelle principper for centerets eksterne kommunikation.

Strategien skal sikre, at centeret har en stærk og genkendelig identitet, der:

  • Skaber og fastholder eksterne aktørers kendskab til centeret
  • Tydeligt signalerer, hvad centeret står for og tilbyder
  • Går på tværs af de kanaler, der kommunikeres gennem, og de aktiviteter, der kommunikeres om

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nationalt Videncenter for Læsning