Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V

+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Om os

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning samler, skaber og spreder viden om literacy, læsning, skrivning og sprog til gavn for samfundet og det enkelte menneske.

Det sker gennem formidling samt forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med professionshøjskoler, universiteter, kommuner, organisationer, skoler og dagtilbud og andre videncentre i såvel Danmark som Norden.

Visionen er at bidrage til, at alle mennesker udvikler deres literacy-, læse-, skrive- og sprogkompetencer og får mulighed for at dygtiggøre sig og deltage i samfundet

Organisering

Centret blev oprettet den 1. september 2006 på et initiativ fra Undervisningsministeriet og drives nu i et samarbejde mellem landets 7 professionshøjskoler. Centret har hjemsted på professionshøjskolen UCC i København.

En del af centrets drift finansieres med årlige tilskud fra professionshøjskolerne. Midler til projekter skaffer videncentret selv eksternt.

Indsatsområder

Centret arbejder med fire indsatsområder i 2016: ”Tidlig literacy”, ”Skrivedidaktik”, ”Multimodal læsning og fremstilling” samt ”Literacy i uddannelse og arbejdsliv”.

Indsatsområderne skal sikre, at centret udvikler viden på fagligt aktuelle områder og involverer en bred målgruppe. 

Kommunikationsstrategi

Ekstern kommunikation er en central del af alle centrets aktiviteter. I centrets kommunikationsstrategi beskrives indsatsområder og generelle principper for centrets eksterne kommunikation.

Strategien skal sikre, at centret har en stærk og genkendelig identitet, der:

  • Skaber og fastholder eksterne aktørers kendskab til centret
  • Tydeligt signalerer, hvad centret står for og tilbyder
  • Går på tværs af de kanaler, der kommunikeres gennem, og de aktiviteter, der kommunikeres om

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nationalt Videncenter for Læsning