Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V

+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Om os

Professionshøjskolernes center

Nationalt Videncenter for Læsning drives i samarbejde med landets 7 Professionshøjskoler.

​Professionshøjskolernes kerneopgave er at udvikle et praksisnært vidensgrundlag til gavn for professionsbacheloruddannelser og efter-videreuddannelse i professionerne. Derfor formidler Nationalt Videncenter for Læsning viden og forskning fra såvel praksis, uddannelse og forskningfelt, der retter sig mod studerende og undervisere i professionsuddannelserne, samt praktikere i velfærdsprofessionerne.

Særligt har centeret fokus på viden, der kan anvendes af pædagoger, lærere og undervisere i ungdomsuddannelserne.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Professionshøjskolernes center