Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Om os

Projektstøtte

Følgendende fonde, kommuner og øvrige støtteydere har bevilliget støtte til gennemførslen af projekter i Nationalt Videncenter for Læsning:

 • Danmarks Biblioteksforening

 • Dansklærerforeningen

 • Den A.P. Møllerske Støttefond

 • Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond
 • Egmont Fonden

 • Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise

 • Fredensborg kommune 
 • Frederiksberg Kommune

 • Gyldendal Uddannelse

 • Innovationsfonden

 • Kompetencesekretariatet

 • Kulturstyrelsen

 • LB Fonden til Almenvelgørende Formål

 • McDonald’s

 • Nordplus

 • Nordea Fonden

 • P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kenney Møllers Fond til almene Formål

 • Slots- og Kulturstyrelsen

 • Styrelsen for Forskning og Innovation (Uddannelse og Forskningsministeriet

 • Styrelsen for IT og Læring, STIL, Undervisningsministeriet

 • Trygfonden

 • Undervisningsministeriet

 • Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger

 • VUC Videncenter

Del siden på email

Du deler et link til siden: Projektstøtte