Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V

+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Tidsskrift

Viden om Literacy

To gange årligt udgiver centret fagtidsskriftet Viden om Literacy, der redigeres af Henriette Romme Lund og Anders Skriver Jensen.

Hver udgivelse sætter fokus på et særligt tema.

Du kan downloade tidsskriftet gratis her fra hjemmesiden, få en mail når det nye tidsskrift er udkommet og/eller tegne abonnement på den trykte udgave ved at sende en mail til os på info@videnomlaesning.dk.
I mailen skal du skrive: navn, e-mail, fakturerings- og leveringsadresse og EAN nummer.

Nr. 12

Literacy

Literacy er læsning, skrivning og sprog i forskellige modaliteter, der tilegnes, udvikles og anvendes af børn og unge i forskellige sammenhænge både i og uden for skolen. Denne indkredsning af begrebet literacy danner ra…

Læs om tidsskriftet
Nr. 11

Læse- og skriveteknologi

Vi alt for lidt om læse-skriveteknologi - altså IT der understøtter læse- og skriveprocesserområdet. Det være sig såvel om effekten som om didaktikken. Vi mangler flere digitale tekster, og endelig er læse- og skrivetekn…

Læs om tidsskriftet
Nr. 10

Jorden læser og skriver

Viden om læsning, skrivning og sprog er ikke noget vi holder for os selv og inden for egne grænser. Vi søger hele tiden at dele idéer, få inspiration og ny viden fra vores kolleger i Norden og resten af verden. For at bl…

Læs om tidsskriftet
Nr. 9

Test og evaluering af skriftsprog

Test og evaluering giver et godt fingerpeg om, hvordan man skal differentiere og justere undervisning. Omvendt kan man spørge, om de tegner et fuldstændigt billede af en elevs skriftsproglige kompetencer og udfordringer?…

Læs om tidsskriftet
Nr. 8

Tidlig skriftsprogstilegnelse

Børn er meget tidligt i deres liv ikke alene opmærksomme på skrift men også særdeles nysgerrige efter at udforske og eksperimentere med den. Man kan derfor spørge: Er det først i 6-årsalderen, skriftsprogstilegnelsen ska…

Læs om tidsskriftet
Nr. 7

Multimodalitet

Multimodalitet handler om hvordan forskellige formidlingsmåder supplerer eller understøtter hinanden. Det kan være tekst, billeder, film, grafer, bokse og forskellige medier.

Læs om tidsskriftet
Nr. 6

Læsning og skrivning

Læsning og skrivning hænger uløseligt sammen. Skrift deler og bevarer viden, uden det skrevne ord er der ikke noget at læse og uden læsningen får ordene ikke liv.

Læs om tidsskriftet
Nr. 5

Læsevanskeligheder

Tidsskriftet introducerer og diskuterer begrebet læsevanskeligheder.

Læs om tidsskriftet
Nr. 4

Ordforråd og -kendskab

Et godt ordkendskab og ordforråd er en afgørende forudsætning for god læseforståelse. Og viden om sprogbrugssituationen, syntaktiske forhold og de kontekster ordet indgår i, er med til at afgøre kvaliteten af læseforståe…

Læs om tidsskriftet