Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
http://www.videnomlaesning.dk/umbraco/#tab68
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Børn og unge som læsere

Der findes flere undersøgelser af danske børn og unges læsning og læsevaner. De er betydningsfulde og interessante data i et både politisk-, markedsøkonomisk-, dannelses- og uddannelsesmæssigt perspektiv, og kan være rammesættende for både undervisning, ministerielle tiltag og udgivelser. 

Undersøgelserne har det til fælles, at de som oftest udgør store kvantitative undersøgelser, der muliggør et overblik over udviklingen i børn og unges læsekompetencer og/eller læsevaner over tid samt i forhold til andre lande. 

De kvalitative undersøgelser om læsevaner er færre i antal, men de er interessante, da de blandt andet fokuserer på årsagen til, hvorfor børn og unge læser, og hvad de synes om det læste. Mange peger på, at børn har større tendens til at læse, hvis de har fået læst højt af deres forældre, da de var små og endnu ikke kunne læse.

Nedenfor finder du en oversigt over læse- og læsevaneundersøgelser samt relevant litteratur om emnet.

 • Film

  Når litteraturen kommer til dig
  Oplæg v. faglig konsulent Henriette Romme Lund, under følgende titel: Når litteraturen kommer hjem til dig
  Hvad siger man, når der står en mand med en rød cykel uden for hoveddøren og vil låne én en god bog?
  I vinterhalvåret 2014 fik samtlige 850 beboere i boligområdet Kongevænget 1 besøg af bogbude. Med sig havde de bøger og lydbøger fra Hillerød bibliotek, som beboerne kunne låne og aflevere igen. Centret evaluerede projektet med det formål at få viden om beboernes opfattelse af læsning, bogen og lydbogen og – ikke mindst – deres oplevelse af initiativet. 

  Læsetips - drenge og læsning
  Undersøgelser har vist, at drenge er dårligere til at læse og læser mindre end pigerne. Blot ½ times læsning hver dag kunne ændre det. Men hvordan får vi drenge der ikke gider læse, til at læse? Få tips og gode råd af Lisbeth Vestergaard, der er børnebibliotekskonsulent i Styrelsen for Bibliotek og Medier.

  Børnelitteratur
  Kan man tale om kvalitetslitteratur og smudslitteratur for børn? Og skal forældre blande sig i det deres børn læser?

  Stine Reinholdt Hansen, der har skrevet ph.d. om børns læsning og læsevaner, er inviteret i studiet i programmet Spørg om Læsning, for at give svar på disse spørgsmål.

   

 • Litteratur

  Scandinavian Library Quarterly, nr. 4, 2016: Scandinavian Library Quarterly handler denne gang om bibliotekernes fremtidige opgaver med bl.a. at bringe den digitale udvikling ud til borgerne og være en aktiv formidler af litteratur.
  Hent tidsskriftet her

  Kann-Rasmussen, Nanna og  Balling, Gitte (2015): Ikke læsning som et problem i dansk kulturpolitik, in: Nordisk kulturpolitisk tidsskrift vol 2, 2015
  Hent artiklen her

  Lund, Henriette Romme og Skafte-Holm, Charlotte (red.) Viden om Literacy nr. 20, tema: litteraturdidaktik og - pædagogik, Nationalt Videncenter for Læsning 2016.
  Hent tidsskriftet her

  Lund, Henriette Romme; Brok, Lene Storgaard red.) Viden om Literacy nr. 14, tema: Læs læser, læs!, Nationalt Videncenter for Læsning 2013.
  Hent tidsskriftet her

  Madsbjerg, Sigrid og Lund, Henriette Romme (red.) (2010) Læselyst og læring, antologi, Dansk psykologisk forlag

  Frederiksen, Marie (2010)
  Bibliotekar på det tidligere Center for Børnelitteratur, DPU, Marie Frederiksen, har samlet en oversigt over og links til læsevaneundersøgelser. Hun indleder oversigten således:

  Der er siden 1971 i Danmark gennemført en lang række undersøgelser af børns og i nogen grad også unges læsevaner, fortrinsvis ved hjælp af spørgeskemaer. En stor del af disse undersøgelser ser også på børns og unges brug af andre medier. Nogle undersøgelser er gennemført i enkelte kommuner eller i et amt, andre er landsdækkende. Det kan være svært at sammenligne undersøgelsernes resultater, fordi der langt fra altid er brugt de samme spørgsmål og kategorier. For "Kulturens børn" og "Bøger kan brænde" gælder det dog, at det er den samme aldersgruppe og de samme spørgsmål, hvorfor der her kan foretages en sammenligning.

  Listen er indsat nedenfor ligesom den kan ses på linket
  Gå til oversigten

  L.M. Hunø: Børns Fritidslæsning. - Kbh. : Græbe, 1918. - 41 s.
  Særtryk af Aarbog for eksperimental Pædagogik. S. 98-138 (81.01)

  Hans Rasmussen: Hvad vore børn læser. - Aarhus, 1922. - 30 s.
  Indholdet har tidligere været trykt i "Folkeskolen" (81.01)

  Helga Mollerup: Børns ynglingsbøger. - Det Danske Forlag, 1947 (81.01)

  Nils Hartmann: Undersøgelse af læsevaner m.m. hos eleverne i 7. klasserne ved Næstved Kommunes Skolevæsen samt nogle synspunkter om børns læsning. - 1971 (81.01)

  Børn og bøger. en undersøgelse over børns forbrug af litteratur i fritiden. Sven Erik Henningsen m.fl. - Ribe Statsseminarium, 1974 (81.01)
  Ribe-undersøgelsen

  Inger Byrjalsen: Skoleelevers biblioteksbenyttelse: undersøgelse af skole- og folkebiblioteksbenyttelsen hos elever på Rødovre kommunes skoler. - Rødovre: Pædagogisk Central, 1980 (37.136)
  Rødovre-undersøgelsen

  Jette Forchhammer og Jan Helmer-Petersen: Kulturens børn: en kultursociologisk rapport om ligheder, uligheder og muligheder i de 9-12 åriges dagligdag. - Kulturministeriet, 1980 (37.2)

  Populære bøger blandt børn og unge. Alfred Iversen m.fl. - Århus : Institut for Litteraturhistorie, 1982(81.01)
  (1982 - Århus-undersøgelsen)

  Sinne Hors og Poul Erik Jensen: Hvilke bøger lånes? : en undersøgelse af, hvad eleverne låner på skolebiblioteket. - Herlev Kommune, 1983 (37.136)
  (Herlev-1-undersøgelsen)

  Aase Rubek Colberg og Kirsten Eskesen: De unges læsevaner: en undersøgelse af læsevaner blandt 7. klasses elever i Herlev kommune 1983/84. - Danmarks Biblioteksskole, 1985 (81.01)
  (Herlev-2-undersøgelsen)

  Dansk Bogtjenestes undersøgelse af børns og unges læsevaner, gennemført af AIM (omtalt i Bogmarkedet 17, 1988)

  Dines Andersen: Skolebørns dagligdag: de 7-15 åriges levekår og fritidsanvendelse i 1987. - Socialforskningsinstituttet, 1989 (30.1664)

  Martin Bayer og Jens Johansen: Hvad læser børn og unge i fritiden? - og hvordan?. - Danmarks Pædagogiske Institut, 1989 (81.01)

  Betænkning om børns og unges brug af massemedier. - Medieudvalget,1996. -(Medieudvalgets betænkning nr. 3) (30.12)

  Torben Weinreich: Bøger kan brænde: rapport om børn og bøger i skole og fritid. - Danmarks Lærerhøjskole, 1996 (81.01)

  Torben Fridberg: Mønstre i mangfoldigheden - de 15-18-åriges mediebrug i Danmark. - Borgen, 1997. - (Skriftserie fra Center for Ungdomsmedier, Københavns Universitet, 3) (30.12)

  Juniornøglen 1997/98. - Egmont Børnemedia, 1997 (30.1662) Jørgen Chr. Nielsen og Lene Møller: TL, tekstlæseprøverne TL 1-5 : om evaluering og kvalificering af større børns og unges læsning. - Kbh. Dansk Psykologisk Forlag, 1998. Håndbog - heri kap. 7: Undersøgelse af større børns og unges læsevaner (37.11)

  Torben Fridberg: Skolebørns fritidsaktiviteter: Kultur- og fritidsundersøgelsen 1998. - Socialforskningsinstituttet, 1999 (30.1664)

  Jørgen Chr. Nielsen: Projekt Danlæs: Undersøgelse og pædagogisk evaluering af danske børns læsning. - Danmarks Pædagogiske Institut, 1999. - (DPI ; nr. 1999.34)
  Delrapport 1: Landsresultatfordeling og kommunale resultatfordelinger for ordlæsning i 1. klasse med OS64 maj 1999 (89.601)

  Torben Fridberg: Kultur- og fritidsaktiviteter 1975-1998. - Socialforskningsinstituttet, 2000 (30.12)

  Børn læser bøger : læsevaner, læsefærdighed, højtlæsning / Anette Øster
  Steffensen og Torben Weinreich. - Frederiksberg : Roskilde
  Universitetsforlag, 2000. - 101 sider : ill.. - (Center for
  Børnelitteraturs skriftserie ; [3]) (81.01)

  Den dyrebare tid : de 14-15 åriges læsevaner / Anette Steffensen og
  Torben Weinreich. - Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag, 2001. -
  105 sider : ill.. - (Center for Børnelitteraturs skriftserie ; [5]) (81.01)

  Anette Øster: Læs! - les - läs : læsevaner og børnebogskampagner i Norden - Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag, 2004. - 239 sider. - (Center for Børnelitteraturs skriftserie) (81.01)
  Resultater fra en undersøgelse af 9-15-åriges læsevaner i Danmark,
  Norge og Sverige samt beskrivelse af hvilke initiativer, der er blevet
  taget til fremme for læsningen og den gode historie i de tre lande de
  seneste år.

  Henvisninger til udenlandske undersøgelser:

  Fiona M. Collins: Reading voices : young people discuss their reading choices / Fiona M. Collins, Phillippa Hunt and Jacqueline Nunn. - Plymouth : Northcote House, 1997. - vii, 120 s. : ill. - (Resources in education) (81.3)

  Christine Hall and Martin Coles: Children's reading choices. - London: Routledge, 1999 (81.01)

  Edgardo Zaghini: The children's book handbook 1999. - London: Young Book Trust, 1999 (37.8)

  En længdeundersøgelse af franske teenageres læsevaner
  I: Dansk Pædagogisk tidsskrift, nr. 2, maj 2000, s.78-94

  Lars Brink: Försvunna bokslukare? : om läslust och läsvanor hos elever i grundskolan i fyra Gävleborgskommuner
  I: Working paper / University of Gävle ; 8, 2000

  Arden DeVries Post: Celebrating children's choices : 25 years of children's favorite books /
  Arden DeVries Post with Marilyn Scott, Michelle Theberge. - Newark, DE : International Reading Association, 2000. - xiii, 238 s. : ill. (81.01)

  What's the story? : the reading choices of young people in Ireland : executive summary / [report prepared by Deirdre Haslett]. - Dublin : Children's Books Ireland, 2002. - 94 s. : col. ill. (81.01)

   

   

   

 • Læsevaneundersøgelser

  Childen´s and Young peoples reading, GB (2015)
  Findings from the National Literacy Trust’s annual survey 2015

  Barn og unges mediebruk, NO
  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
  Barn og unges mediebruk har endret seg svært mye de senere årene. Barna bruker nye og andre medier, de sosiale rammene rundt bruken er endret, og tidsbruken har økt kraftig

  Når børn vælger litteratur – læsevaneundersøgelse perspektiveret med kognitive analyser
  Undersøgelse af børns læsevaner i fritiden i alderen 9-12 år. Stine Reinholdt Hansen, ph.d. v. Institut for Undervisning og pædagogik, Aarhus Universitet.

  Danskernes Kulturvaner 2012
  Udarbejdet af Epinion og Pluss Leadership for Kulturministeriet

  Tal om børnekultur, en statistik om børn, kultur og fritid, 2004
  Udarbejdet af Trine Bille og Erik Wulff, AKF Amternes og kommunernes forskningsinstitut og Børnekulturens netværk

  Hvad skaber en lystlæser? 2007
  Gennemført i et samarbejde mellem Gentofte Bibliotekerne og Center for Børnelitteratur

  Northern lights om PISA, 2009
  PISA, 2009 – Danske unge i en international sammenligning.
  Bind 1 – resultatrapport
  Bind 2 – teknisk rapport

  Läsandets kultur
  Rapporten vurderer placeringen af ​​litteratur i dag samt vigtige tendenser. Rapporten er udarbejdet af Litteraturutredningen, Stockholm 2012

  Booktrust Reading habits survey 2013
  Rapport udgivet af Booktrust, den største læsesammenslutning i GB.

  Ungar och medier 
  Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medie
  För en majoritet av dagens unga i Sverige – och för många föräldrar – är digitala medier helt integrerade i vardagslivet. Både nya och traditionella medier är själv klara källor till information och underhållning samt verktyg för att upprätthålla sociala kontakter.

 • Rapporter

  Evaluering af bogstart
  I 20 af landets kommuner har bibliotekarer foræret og formidlet bogpakker til børnefamilier i udsatte boligområder. Det er sket i projekt Bogstart, der har til formål at inspirere forældre til at læse med deres børn.
  KORA (Det Nationale Institut fra Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har evalueret indsatsen.
  Læs mere og download rapporten

  Bog- og litteraturpanelets årsrapport (2016): Bogens og litteraturens vilkår 2016. 
  Med rapporten kaster Bog- og Litteraturpanelet for andet år lys over det danske bogmarked. Man har således indhentet en række tal, der både belyser udviklingen i det danske forlagslandskab og i bibliotekernes indkøb og kassation af litteratur.
  Hent rapporten her

  Folkebiblioteker i tal (2015)
  Folkebibliotekerne udlåner flere bøger, er den mest besøgte kulturinstitution i Danmark og har endelig, via en lang række projekter, styrket fokus på samarbejdet med landets skoler. En rapport fra Slots- og Kulturstyrelsen ’Folkebiblioteker i tal 2015’, konkluderer, at det går rigtig godt for bibliotekerne.
  Hent rapporten her

  National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 (2016). Slots- og kulturstyrelsen. 
  53.000 borgere har deltaget i den hidtil største brugerundersøgelse på folkebiblioteksområdet. Undersøgelsen viser, at danskerne er tilfredse med deres lokale bibliotek og gerne anbefaler det til andre. Undersøgelsen på folkebiblioteksområdet er en fortsættelse af brugerundersøgelserne fra 2011 og 2013.
  Hent rapporten her

  Når Danmark læser - rapport fra et følgeforskningsprojekt (2015)
  Aarhus Universitet fulgte Danmark Læser, Kulturministeriets læselystsatsning. Formålet med følgeforskningsprojektet var at bidrage med ny viden om, hvilke metoder, tilgange og aktiviteter der kan skabe flere læsere. Samtidig skulle følgeforskningen afdække, hvad der hæmmer og fremmer udviklingen af en identitet som læser.
  Hent rapporten her

   

 • Websites

  gratisbørnebøger.dk
  Læsekampagnen Gratis Børnebøger er et website, hvor syv af landets mest produktive børnebogsforfattere - der tilsammen har skrevet godt 350 titler - har lagt nogle af deres bøger til gratis download i sommerferien. Ellers er mange af titler at finde til download på eReolen.dk

  literacyapps.literacytrust.org.uk
  The National Literacy Trust i England har lavet websitet LiteracyApps. Her guides forældre til, hvilke læringsapps der bedst understøtter førskolebarnets sproglige udvikling. Sitets apps henvender sig til engelske børn, men måske det også er en sjov måde for danske børn at øve deres engelsk på.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Børn og unge som læsere