Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Børn og unge som læsere

Der findes flere undersøgelser af danske børn og unges læsning og læsevaner. De er betydningsfulde og interessante data i et både politisk-, markedsøkonomisk-, dannelses- og uddannelsesmæssigt perspektiv, og kan være rammesættende for både undervisning, ministerielle tiltag og udgivelser. 

Undersøgelserne har det til fælles, at de som oftest udgør store kvantitative undersøgelser, der muliggør et overblik over udviklingen i børn og unges læsekompetencer og/eller læsevaner over tid samt i forhold til andre lande. 

De kvalitative undersøgelser om læsevaner er færre i antal, men de er interessante, da de blandt andet fokuserer på årsagen til, hvorfor børn og unge læser, og hvad de synes om det læste. Mange peger på, at børn har større tendens til at læse, hvis de har fået læst højt af deres forældre, da de var små og endnu ikke kunne læse.

Nedenfor finder du en oversigt over læse- og læsevaneundersøgelser samt relevant litteratur om emnet.

 • Film

  Når litteraturen kommer til dig
  Oplæg v. faglig konsulent Henriette Romme Lund, under følgende titel: Når litteraturen kommer hjem til dig
  Hvad siger man, når der står en mand med en rød cykel uden for hoveddøren og vil låne én en god bog?
  I vinterhalvåret 2014 fik samtlige 850 beboere i boligområdet Kongevænget 1 besøg af bogbude. Med sig havde de bøger og lydbøger fra Hillerød bibliotek, som beboerne kunne låne og aflevere igen. Centret evaluerede projektet med det formål at få viden om beboernes opfattelse af læsning, bogen og lydbogen og – ikke mindst – deres oplevelse af initiativet. 

  Læsetips - drenge og læsning
  Undersøgelser har vist, at drenge er dårligere til at læse og læser mindre end pigerne. Blot ½ times læsning hver dag kunne ændre det. Men hvordan får vi drenge der ikke gider læse, til at læse? Få tips og gode råd af Lisbeth Vestergaard, der er børnebibliotekskonsulent i Styrelsen for Bibliotek og Medier.

  Børnelitteratur
  Kan man tale om kvalitetslitteratur og smudslitteratur for børn? Og skal forældre blande sig i det deres børn læser?

  Stine Reinholdt Hansen, der har skrevet ph.d. om børns læsning og læsevaner, er inviteret i studiet i programmet Spørg om Læsning, for at give svar på disse spørgsmål.

   

 • Litteratur om læsevaner

  Byrjalsen, I. (1980): Skoleelevers biblioteksbenyttelse: undersøgelse af skole- og folkebiblioteksbenyttelsen hos elever på Rødovre kommunes skoler. - Rødovre: Pædagogisk Central,
  Rødovre-undersøgelsen

  Forchhammer, J.; Helmer-Petersen, J. (1980): Kulturens børn: en kultursociologisk rapport om ligheder, uligheder og muligheder i de 9-12 åriges dagligdag. - Kulturministeriet

  Frederiksen, M.(2010): Læsevaneundersøgelser.
  Bibliotekar på det tidligere Center for Børnelitteratur, DPU, Marie Frederiksen, har samlet en oversigt over og links til læsevaneundersøgelser. Listen er indsat nedenfor ligesom den kan ses på linket
  Gå til oversigten

  Hartmann, N. (1971): Undersøgelse af læsevaner m.m. hos eleverne i 7. klasserne ved Næstved Kommunes Skolevæsen samt nogle synspunkter om børns læsning. 

  Hunø, L.M. (1918): Børns Fritidslæsning. - Kbh. : Græbe.
  Særtryk af Aarbog for eksperimental Pædagogik. S. 98-138 (81.01)

  Henningsen, S. E. (1974): Børn og bøger. en undersøgelse over børns forbrug af litteratur i fritiden. Sven Erik Henningsen m.fl. - Ribe Statsseminarium, Ribe-undersøgelsen

  Hors, S.; Jensen, P. E. (1983): Hvilke bøger lånes? : en undersøgelse af, hvad eleverne låner på skolebiblioteket. - Herlev Kommune (Herlev-1-undersøgelsen)

  Iversen, A. (1982): Populære bøger blandt børn og unge. Alfred Iversen m.fl. - Århus : Institut for Litteraturhistorie 

  Kann-Rasmussen, N.; Balling, G. (2015): Ikke læsning som et problem i dansk kulturpolitik, in: Nordisk kulturpolitisk tidsskrift vol 2, 2015
  Hent artiklen her

  Lund, H.; Skafte-Holm, C (red.) Viden om Literacy nr. 20, tema: litteraturdidaktik og - pædagogik, Nationalt Videncenter for Læsning 2016.
  Hent tidsskriftet her

  Lund, H. ; Brok, L. S. (2013) (red.): Viden om Literacy nr. 14, tema: Læs læser, læs!, Nationalt Videncenter for Læsning 2013.
  Hent tidsskriftet her

  Madsbjerg, S.; Lund, H. (red.) (2010) Læselyst og læring, antologi, Dansk psykologisk forlag

  Nielsen, J. (1999): Projekt Danlæs: Undersøgelse og pædagogisk evaluering af danske børns læsning. - Danmarks Pædagogiske Institut, 1999. - (DPI ; nr. 1999.34)
  Delrapport 1: Landsresultatfordeling og kommunale resultatfordelinger for ordlæsning i 1. klasse med OS64 maj 1999 (89.601)

  Steffensen, A.; Weinreich, T. (2001): Den dyrebare tid : de 14-15 åriges læsevaner. Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag (Center for Børnelitteraturs skriftserie ; [5]) (81.01)

  Øster, A (2004): Læs! - les - läs : læsevaner og børnebogskampagner i Norden - Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag (Center for Børnelitteraturs skriftserie) (81.01)
  Resultater fra en undersøgelse af 9-15-åriges læsevaner i Danmark,
  Norge og Sverige samt beskrivelse af hvilke initiativer, der er blevet
  taget til fremme for læsningen og den gode historie i de tre lande de
  seneste år.

  Øster, A.; Weinreich, T. (2000): Børn læser bøger : læsevaner, læsefærdighed, højtlæsning. Frederiksberg : Roskilde
  Universitetsforlag (Center for
  Børnelitteraturs skriftserie ; [3]) (81.01)

 • Læsevaneundersøgelser

  Childen´s and Young peoples reading, GB (2015)
  Findings from the National Literacy Trust’s annual survey 2015

  Barn og unges mediebruk, NO
  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
  Barn og unges mediebruk har endret seg svært mye de senere årene. Barna bruker nye og andre medier, de sosiale rammene rundt bruken er endret, og tidsbruken har økt kraftig

  Når børn vælger litteratur – læsevaneundersøgelse perspektiveret med kognitive analyser
  Undersøgelse af børns læsevaner i fritiden i alderen 9-12 år. Stine Reinholdt Hansen, ph.d. v. Institut for Undervisning og pædagogik, Aarhus Universitet.

  Danskernes Kulturvaner 2012
  Udarbejdet af Epinion og Pluss Leadership for Kulturministeriet

  Tal om børnekultur, en statistik om børn, kultur og fritid, 2004
  Udarbejdet af Trine Bille og Erik Wulff, AKF Amternes og kommunernes forskningsinstitut og Børnekulturens netværk

  Hvad skaber en lystlæser? 2007
  Gennemført i et samarbejde mellem Gentofte Bibliotekerne og Center for Børnelitteratur

  Northern lights om PISA, 2009
  PISA, 2009 – Danske unge i en international sammenligning.
  Bind 1 – resultatrapport
  Bind 2 – teknisk rapport

  Läsandets kultur
  Rapporten vurderer placeringen af ​​litteratur i dag samt vigtige tendenser. Rapporten er udarbejdet af Litteraturutredningen, Stockholm 2012

  Booktrust Reading habits survey 2013
  Rapport udgivet af Booktrust, den største læsesammenslutning i GB.

  Ungar och medier 
  Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medie
  För en majoritet av dagens unga i Sverige – och för många föräldrar – är digitala medier helt integrerade i vardagslivet. Både nya och traditionella medier är själv klara källor till information och underhållning samt verktyg för att upprätthålla sociala kontakter.

 • Rapporter

  Evaluering af bogstart
  I 20 af landets kommuner har bibliotekarer foræret og formidlet bogpakker til børnefamilier i udsatte boligområder. Det er sket i projekt Bogstart, der har til formål at inspirere forældre til at læse med deres børn.
  KORA (Det Nationale Institut fra Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har evalueret indsatsen.
  Læs mere og download rapporten

  Bog- og litteraturpanelets årsrapport (2016): Bogens og litteraturens vilkår 2016. 
  Med rapporten kaster Bog- og Litteraturpanelet for andet år lys over det danske bogmarked. Man har således indhentet en række tal, der både belyser udviklingen i det danske forlagslandskab og i bibliotekernes indkøb og kassation af litteratur.
  Hent rapporten her

  Folkebiblioteker i tal (2015)
  Folkebibliotekerne udlåner flere bøger, er den mest besøgte kulturinstitution i Danmark og har endelig, via en lang række projekter, styrket fokus på samarbejdet med landets skoler. En rapport fra Slots- og Kulturstyrelsen ’Folkebiblioteker i tal 2015’, konkluderer, at det går rigtig godt for bibliotekerne.
  Hent rapporten her

  National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 (2016). Slots- og kulturstyrelsen. 
  53.000 borgere har deltaget i den hidtil største brugerundersøgelse på folkebiblioteksområdet. Undersøgelsen viser, at danskerne er tilfredse med deres lokale bibliotek og gerne anbefaler det til andre. Undersøgelsen på folkebiblioteksområdet er en fortsættelse af brugerundersøgelserne fra 2011 og 2013.
  Hent rapporten her

  Når Danmark læser - rapport fra et følgeforskningsprojekt (2015)
  Aarhus Universitet fulgte Danmark Læser, Kulturministeriets læselystsatsning. Formålet med følgeforskningsprojektet var at bidrage med ny viden om, hvilke metoder, tilgange og aktiviteter der kan skabe flere læsere. Samtidig skulle følgeforskningen afdække, hvad der hæmmer og fremmer udviklingen af en identitet som læser.
  Hent rapporten her

 • Websites

  Gratisbørnebøger.dk
  Læsekampagnen Gratis Børnebøger er et website, hvor syv af landets mest produktive børnebogsforfattere - der tilsammen har skrevet godt 350 titler - har lagt nogle af deres bøger til gratis download i sommerferien. Ellers er mange af titler at finde til download på eReolen.dk

  Literacyapps
  The National Literacy Trust i England har lavet websitet LiteracyApps. Her guides forældre til, hvilke læringsapps der bedst understøtter førskolebarnets sproglige udvikling. Sitets apps henvender sig til engelske børn, men måske det også er en sjov måde for danske børn at øve deres engelsk på.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Børn og unge som læsere