Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Drenges læsning

PISA 2009 understreger kun alt for tydeligt, at drengene halter efter pigerne, når det handler om læsning. De er både dårligere til at læse, og de læser mindre. Men hvorfor er det sådan, og hvad kan vi gøre for at ændre det?

I Danmark er der ikke forsket meget i dette felt;men i Norge og Sverige er der bedrevet en del forskning.

Nedenfor finder du en række links til rapporter og udgivelser om emnet samt en litteraturliste, hvis du gerne vil vide mere om emnet.

 • Litteratur

  Hoel, T. (red.) (2008): Gutter og Lesing - lesevaner, lesetips, nye medier, Utdanningsdirektoratet, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.
  De seneste års rapporter og forskning (PIRLS og PISA), peger på, at drenge læser mindre end piger. Og ikke nok med at drenge læser mindre end piger, de er også dårligere læsere end pigerne.

  Molloy, G. (2007): “Jag ryser när jag ser en bok”  i Svenskläraren.
  Artiklen tager fat i dem, der ryster og opsætter blokader, når de ser en bog. Der kommes med forslag til metoder, og hvordan denne frygt for bøger kan omsættes til konstruktivt i praksis.
  Download her

  Smemo, J. (2010): “Portrett af en læsehader” i Norden læser og skriver, Nationalt Videncenter for Læsning
  Artiklen portrætterer hvordan nogle drenge opfatter læsning, og hvordan denne opfattelse, opsætter en bariere for læring. Afslutningsvis kommer forfatterne med forslag til, hvordan man kan ændre denne holdning hos drengene, så det bliver sjovt at læse.
  Download her

  Smemo, J. (2009): Gutter og engasjement i lesing, masteropgave i norskdidaktikk. Tronheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag.
  Motiverede elever har lyst til at lære, og er nysgerrige og ivrige efter at komme igang med at arbejde. De fleste elever i en skoleklasse deler denne opfattelse, men som lærer møder du også andre elever der har problemer med koncentration og motivation. Disse elever kan have manglende læselyst, kan hade at læse, og læser kun det der er absolut nødvendigt. De læser af nødvendighed, sjældent af lyst.
  Download her

  Logan, S. og Johnston, R.S. (2010): “Investigating gender differences in reading” i Educational Review, 62 , nr.2.
  The review will examine gender differences within different aspects of reading. Those differences could be differences in behavioural and motivational factors, , differences in brain activation during reading and differences in reading strategies and learning styles. Girls consistently outperform boys, and this is what this review is focusing on.
  Download her

  Skelton, C. (2010): “Gender and achievement: are girls the “success stories” of restructured education systems?” i Educational Review, 62 , nr.2
  Why are girls better than boys, and are girls the success story we need to review our education system? This paper offers an explanation of how expectations and performances of girls have been translated from “failure” to “victory” without any actual change in behaviors, and that girls are associated with success.
  Download her

  Vestbirk, M. (2012): Boy´s love of reading, article i Scandinavia Library Quarterly, vol. 45, nr. 1.
  How do we get the boys to be in love with books? How can we bring boys’ reading skills up to the same level as the girls’?
  It is a fact that a high number of boys loose their interest for books when they are entering school. This article tries to figure out, how we can change that.
  Download her

  Vittrup, B. (2013): Kønskonstruktioner i komparative undersøgelser. Og kønsdidaktiske interventioner. I: Rørbech, H. (red.) (2013): Didaktiske destinationer-12 bidrag til danskfagets didaktik. Cursiv nr. 12, 2013, Aarhus Universitet
  Download artiklen her 
  (Artiklen findes inde i tidsskriftet)

  UVM (2015): Drengelitteraturprisen
  I juni 2011 udskrev Kulturministeriets og Undervisningsministeriet en priskonkurrence om ny litteratur til drenge. Formålet er at få drenge på 4.-7. klassetrin til at opfatte læsning som sjovt og spændende frem for en sur pligt.
  Læs mere om prisen her

 • Film

  Læsetips: Sådan giver du din dreng lyst til at læse
  I den lille film giver Lisbeth Vestergaard, børnebibliotekskonsulent i Styrelsen for Bibliotek og Medier, tips og gode råd til, hvordan du giver din dreng lyst til at læse.

 • Rapporter

  Hoel, T. og Helgevold, L. (2005): Jeg leser aldri – men jeg leser alltid, Gutter som lesere og som bibliotekbrukere, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger
  Download rapport

  Skotsk syvårig træningsundersøgelse, der blandt andet viser særlig fremgang hos drengene læsemæssigt.
  Læs rapporten

  Boys´Reading Commission – rapport om drenge og læsning, National Literacy Trust, 2012
  Læs rapporten

   

Del siden på email

Du deler et link til siden: Drenges læsning