Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Drenges læsning

PISA 2009 understreger kun alt for tydeligt, at drengene halter efter pigerne, når det handler om læsning. De er både dårligere til at læse, og de læser mindre. Men hvorfor er det sådan, og hvad kan vi gøre for at ændre det?

I Danmark er der ikke forsket meget i dette felt;men i Norge og Sverige er der bedrevet en del forskning.

Nedenfor finder du en række links til rapporter og udgivelser om emnet samt en litteraturliste, hvis du gerne vil vide mere om emnet.

 • Film & Podcast

  Læsetips: Sådan giver du din dreng lyst til at læse
  I den lille film giver Lisbeth Vestergaard, børnebibliotekskonsulent i Styrelsen for Bibliotek og Medier, tips og gode råd til, hvordan du giver din dreng lyst til at læse.

 • Litteratur

  Hoel, T. (red.) (2008): Gutter og Lesing - lesevaner, lesetips, nye medier, Utdanningsdirektoratet, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.
  De seneste års rapporter og forskning (PIRLS og PISA), peger på, at drenge læser mindre end piger. Og ikke nok med at drenge læser mindre end piger, de er også dårligere læsere end pigerne.

  Molloy, G. (2007): “Jag ryser när jag ser en bok”, Svenskläraren.
  Artiklen tager fat i dem, der ryster og opsætter blokader, når de ser en bog. Der kommes med forslag til metoder, og hvordan denne frygt for bøger kan omsættes til konstruktivt i praksis.
  Download artiklen her

  Smemo, J. (2010): “Portrett af en læsehader” i Norden læser og skriver, Nationalt Videncenter for Læsning
  Artiklen portrætterer hvordan nogle drenge opfatter læsning, og hvordan denne opfattelse, opsætter en bariere for læring. Afslutningsvis kommer forfatterne med forslag til, hvordan man kan ændre denne holdning hos drengene, så det bliver sjovt at læse.
  Download artiklen her

  Smemo, J. (2009): Gutter og engasjement i lesing, masteropgave i norskdidaktikk. Tronheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag.
  Motiverede elever har lyst til at lære, og er nysgerrige og ivrige efter at komme igang med at arbejde. De fleste elever i en skoleklasse deler denne opfattelse, men som lærer møder du også andre elever der har problemer med koncentration og motivation. Disse elever kan have manglende læselyst, kan hade at læse, og læser kun det der er absolut nødvendigt. De læser af nødvendighed, sjældent af lyst.
  Download artiklen her

  Logan, S.; Johnston, R.S. (2010): “Investigating gender differences in reading” i Educational Review, 62 , nr.2.
  The review will examine gender differences within different aspects of reading. Those differences could be differences in behavioural and motivational factors, , differences in brain activation during reading and differences in reading strategies and learning styles. Girls consistently outperform boys, and this is what this review is focusing on.
  Download artiklen her

  Skelton, C. (2010): “Gender and achievement: are girls the “success stories” of restructured education systems?” i Educational Review, 62 , nr.2
  Why are girls better than boys, and are girls the success story we need to review our education system? This paper offers an explanation of how expectations and performances of girls have been translated from “failure” to “victory” without any actual change in behaviors, and that girls are associated with success.
  Download artiklen her

  Silverman, L. K. (2013): Giftedness 101. Springer Publishing Company
  Bogen handler om, hvad det vil sige at være et “gifted” barn. Hvordan håndterer man meget intelligente elever, og hvordan kan en ”gifted” elev passe ind i undervisningen og hvordan undgås det, at eleverne føler sig anderledes.
  Bogens forfattere forsøger overordnet at give eksempler fra hverdagen samt udarbejde nogle værktøjer til, at håndtere de udfordringer der kan forekomme i håndteringen af ”gifted” elever.

  Vestbirk, M. (2012): Boy's love of reading, article i Scandinavia Library Quarterly, vol. 45, nr. 1.
  How do we get the boys to be in love with books? How can we bring boys’ reading skills up to the same level as the girls’?
  It is a fact that a high number of boys loose their interest for books when they are entering school. This article tries to figure out, how we can change that.
  Download artiklen her

  Vittrup, B. (2013): Kønskonstruktioner i komparative undersøgelser. Og kønsdidaktiske interventioner. I: Rørbech, H. (red.) (2013): Didaktiske destinationer-12 bidrag til danskfagets didaktik. Cursiv nr. 12, 2013, Aarhus Universitet
  Download artiklen her

 • Rapporter

  Hoel, T.; Helgevold, L. (2005): Jeg leser aldri – men jeg leser alltid, Gutter som lesere og som bibliotekbrukere, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger
  Rapporten omhandler en undersøgelse, der havde til formål at få indblik i hvad drenge læser, hvordan de opfatter sig som læsere samt hvordan bibliotekernes medietilbud og fysiske rammer har betydning for drenges læsning og brug af biblioteket. Rapporten undersøger tendenser i læsningen med henblik på, at blive klogere på området.
  Download rapporten her

  Skotsk syvårig træningsundersøgelse, der blandt andet viser særlig fremgang hos drengene læsemæssigt.
  En skots undersøgelse viser, at drengene har haft fremgang i deres læsning de senere år. Instituttet har udarbejdet en syvårig træningsundersøgelse, der viser, at drenge kan trænes til at læse mere og forbedre deres kompetencer indenfor læsning.
  Download rapporten her

  Boys´Reading Commission – rapport om drenge og læsning, National Literacy Trust, 2012
  Denne rapport har undersøgt, hvordan drenges læsevaner kan forbedres ved hjælp af motivation og lyst til læsning. Rapporten viser, at der ikke er en simpel løsning på, at få drenge til at læse mere. Der skal skabes fokus på motivation og succes i drenges læsning, så lysten til at læse forstørres. Drengene skal mødes i øjenhøjde.
  Download rapporten her

  UVM (2015): Drengelitteraturprisen
  I juni 2011 udskrev Kulturministeriets og Undervisningsministeriet en priskonkurrence om ny litteratur til drenge. Formålet er at få drenge på 4.-7. klassetrin til at opfatte læsning som sjovt og spændende frem for en sur pligt.
  Læs mere om prisen her

 • Websites

  OECD.org
  OECD er en international organisation, der arbejder for ”better policies and better lives”. Organisationen udarbejder PISA-undersøgelser (Programme for International Student Assessment), som er et elevvurderingsprogram til måling/undersøgelse af 15-åriges skolemæssige præstationer.
  Formålet med målingerne er at sammenligne skolebørns præstationer og kundskaber over hele verden. Målingerne har til hensigt at bruge resultater til at forbedre og standardisere nuværende undervisningsmetoder. Undersøgelsen blev udført for første gang i 2000, og udarbejdes hvert tredje år, hvor det undersøge hvordan lande klarer sig internationalt i forhold til hinanden. Læs om organisationen og undersøgelserne på OECDs officielle hjemmeside.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Drenges læsning