Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Læsekampagner

I Danmark, Norden og internationalt afholdes der med jævne mellemrum læsekampagner – såvel lokalt funderede som landsdækkende – med det formål at sætte fokus på og styrke læsningen. Hvordan de forløber, over hvor lang tid, hvad der satses på og hvilke organisationer, der står bag, er forskelligt fra land til land.
Nedenfor giver vi et overblik over landsdækkende læsekampagner, der kan være til inspiration for nye kampagner og initiativer.

 • Danmark

  Igangværende:

  Bogstart
  For at give børn i udsatte boligområder et bedre udgangspunkt for at lære at læse, møder bibliotekarer i udvalgte kommuner små børn og deres forældre fire gange til og med barnet fylder tre år. Bibliotekarerne giver en flot bogpakke og fortæller om, hvordan det at dele oplevelser gennem børnelitteratur kan medvirke til at børnene kommer godt i gang med deres sproglige udvikling. Bibliotekarernes formidling vækker genklang og stor imødekommenhed i hjemmene. Bogstart er finansieret af Satspuljemidler og administreres af Kulturstyrelsen.

  DRs fokus på usikre læsere
  Næsten 600.000 danskere har svært ved at læse og skrive. Derfor har DR i 2016 fokus på de usikre læsere. Gennem artikler på deres nyhedsportal Ligetil - hvor nyhederne er skrevet, så de er lette at læse - og gennem en række konferencer viser DR usikre læsere og virksomhedsledere, at der er andre i samme situation og hvordan man ændre på læse-/skrivefærdighederne.
  Læs mere om DRs fokus

  gratisbørnebøger.dk
  Læsekampagnen Gratis Børnebøger er et website, hvor syv af landets mest produktive børnebogsforfattere - der tilsammen har skrevet godt 350 titler - har lagt nogle af deres bøger til gratis download i sommerferien. Ellers er mange af titler at finde til download på eReolen.dk

  Sommerbogen
  Sommerbogen og har kørt lokalt på biblioteker over hele landet i mange år.
  Læs om Sommerbogen 2016

  I 2011 skabte børnebibliotekernes fælles webunivers Palles gavebod en fælles overbygning, der forenede de lokale aktiviteter i en landsdækkende kampagne. Kampagnen er bygget op som en konkurrence, hvor der udtrækkes en hovedvinder mellem de børn, der skriver fem anmeldelser af bøger på Palles Gavebod. Fra 2014 er antallet sat ned til tre anmeldelser, så endnu flere børn får lyst til at deltage. Anmeldelserne skrives direkte på Palles Gavebod på de bøger, anmeldelsen passer til og er derefter tilgængelige for andre brugere. Børnene kan også vise deres anmeldelser i Palles Gavebods debatgrupper, hvilket mange hundrede gjorde i 2013. Fra 2014 tilbydes to hovedpræmier; én for den mest originale anmeldelse og én som den generelle lodtrækning blandt alle deltagere. Desuden udloddes der hvert år bøger hver uge hele sommerferien igennem. Antallet af forlag, der deltager i samarbejdet, voksede i 2014 til fem, så gruppen nu består af forlaget Tellerup, Carlsen, Gyldendal, Rosinante & Co samt Alvilda.

  Afsluttede:

  Danmark læser
  Kulturministeriet stod bag læseinitiativet Danmark Læser, der skulle give flere danskere lyst til at læse skønlitteratur. Danmark Læser blev afsluttet i 2015. Ministeriet havde afsat 20 millioner, som blandt andet blev brugt til en konkurrence mellem kommunerne om, hvem der kunne finde det mest spændende læsetiltag. Desuden blev der afsat midler til en særlig ”litteratur-huskunstnerordning” for børneinstitutioner administreret af Kunstrådets litteraturudvalg. 
  Link til Danmark Læsers hjemmeside (dato: 16.12.2015)

  Fif til ferielæsning
  Dansklærerforeningen, NOTA og Nationalt Videncenter for Læsning er i 2013, 2014 og 2015 gået sammen om en plakat fyldt med læseinspiration til sommerferien. Plakaten rummede links til film om højtlæsning, lydfiler med gode historier, der kunne downloades, gode tips til det at læse og til hvad man kunne læse. 
  Læs mere om Fif til ferielæsning

  Læselystkampagnen "Den tværministerielle Læselystkampagne"
  Læselystkampagnen kørte fra 2003 til 2010 og ydede støtte til en lang række projekter. Lige fra det lille lokale projekt til store nationale projekter. Af disse kan man blandt andet nævne læserquizzen Smart-Parat-Svar, forfatterskolen i Brønderslev, DM i oplæsning og Orla-prisen, børnenes egen bogpris, som uddeles i et tv-show på Danmarks Radio. Endvidere har kampagnen stået bag en række udgivelser, der kan downloades gratis. Bag læselystkampagnen stod Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Socialministeriet.
  Læs mere

  Ordet fanger i 2010
  I 2010 tog en række centrale aktører sammen initiativ til en kampagne, der havde til formål at: 1. At skabe fornyet og varig læselyst via stimulerende og unikke tiltag for det enkelte individ. 2. At få bogen på børnenes Top 10 over gaveønsker. 3. At øge salget og udlån af bøger til børn og unge med 25 %.
  Bag kampagnen står Bibliotekerne i Danmark, Bibliotek & Medier, Center for Børnelitteratur, COOP, Dansk Supermarked, Dansk Forfatterforening, Dansklærerforeningen, Forlagene, Ibby Danmark, Indeks Retail (Faghandlen: Bog & Ide, Boghandleren, Bøger & Papir m.fl.), Nationalt Videncenter for Læsning, Skolebibliotekerne i Danmark og Selskabet for børnelitteratur.
  Læs mere

  Vi læser for livet
  Danmarks Lærerforening tog i 2011 initiativ til et læseprojekt for alle elever med særlig fokus på elever på mellemtrinnet og i udskolingen, der har ”Faglig læsning og skrivning” som omdrejningspunkt. Formålet er at: Bidrage til at reducere antallet af elever, der forlader skolen med dårlige læsekundskaber. Skabe engagement og viden om læsning hos lærere i alle fag, så der arbejdes med læseindsatsen i hele skoleforløbet og i alle fag. I samarbejde med Folkeskolens centrale parter, KL, BUPL, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederne samt Skole og Samfund, har Danmarks Lærerforening udarbejdet oplægget ”Fælles viden – fælles ansvar”, der udgør et væsentligt grundlag for projektet.

 • Internationalt

  Igangværende:

  UNESCOs International Literacy Day
  UNESCO har i over 40 år fejret International Literacy Day den 8. september. Det markeres blandt andet ved, at vinderen af UNESCOs International Literacy Prizes. Prisen gives til institutioner, organisationer og individuelle personer, som bidrager til at fremme literacy.
  Læs mere om International Literacy Day

  Afsluttede:

  Foreningen !les
  Norge er også hjemstavn for paraplyorganisationen Foreningen !les der står bag forskellige initaitver. Blandt andet tXt-aksjonen og rein text samt Leselystaksjonen, en læserquiz, der henvender sig til elever i 6. og 7. klasse. For de fleste initiativer gælder, at !les koordinerer rammerne, og at arrangementet gennemføres lokalt. Læs mere

  Gi rom for lesing
  I 2003 lancerede Kunnskapsdepartementet i Norge kampagnen Gi rom for lesing, der bestod af en række tiltag, som skulle forbedre de norske skoleelevers læsefærdigheder. Det være sig eksemelvis efteruddannelse af lærere, samarbejde med skolebibliteker og folkebiblioteker samt kampagnen Bok til ungdom. Mange af initiativerne er blevet videreført i 2010. 

  Läsrörelsen
  Som pendent til den norske !les, har man i Sverige Läsrörelsen, der står for forskellige læsefremmende initiativer. Alle under mottoet ”Ge dina barn ett språk”. Blandt foreningens initiativer kan nævnes samarbejdet med burgerkæden McDonalds om at dele børnebøger ud med Happy Meals. Noget der er sket hvert år siden 1998, og som kom til Danmark i oktober måned 2010. Læs mere

  Nordisk Biblioteksuge
  Siden 1997 har der hvert år i november været afholdt Nordisk biblioteksuge, hvor der læses højt af den samme litteratur på det samme tidspunkt i hele Norden. Ud over oplæsning for både mindre børn, store børn og voksne er der debatter og kulturoplevelser på flere tusinde biblioteker, skoler og foreninger i Norden og dens nærområder. Foreningerne Nordens Forbund står bag projektet. Læs mere om Nordisk Biblioteksuge

  Stóra upplestrarkeppnin (Den store oplæsningskonkurrence i 7. klasse) Den landsdækkende oplæsningskonkurrence har kørt i Island siden 1995-1996. Hvert år skydes den i gang den 16. november på den islandske sprogets dag, og løber indtil slutningen af februar. I denne periode arbejdes der på skolerne systematisk med udtale, fremførelse og oplæsning af tekster. Projektet afsluttes med en afslutningsfest, hvor repræsentanter fra de enkelte skoler læser op i tre omgange – en fortælling og to digte. Målet med kampagnen er at øge interessen for mundtlig fremførelse af tekster og respekt for udtale. Kampagnen startede som et pilotprojekt i Hafnarfjördur, en kommune nær Reykjavik med fem skoler, i 1995-1996. I 2010-2011 er Den lille oplæsningskonkurrence i 4. klasse blevet søsat som pilotprojekt i Hafnarfjordur. Den store oplæsningskonkurrence drives og styres af Raddir (Röster), en selvstændig organisation med repræsentanter fra diverse instanser: lærer-, forældre- og forfatterforeninger, biblioteker, sprognævn og lærerhøjskoler. Projektet støttes finansielt af Skole- og Kulturministeriet, Sumargjöf (en fond for børns velfærd), en række virksomheder og kommuner.

   

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsekampagner