Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Læsning

At blive klog på læsning er ikke en enkel sag. Taler vi om at ”knække den alfabetiske kode” – altså at barnet forstår, at der hører et bogstav til en lyd og omvendt, eller taler vi om at forstå indholdet i en tekst? Er det barnets læseudvikling, du vil vide mere om? Eller hvordan læsning hænger uløseligt sammen med skrivning? Eller er det det, der kommer før læsning – barnets sprogtilegnelse og den sammenhæng, den har med læsning, du er på jagt efter? Eller slet og ret, hvordan man tilrettelægger god læseundervisning?
Uanset hvilket spørgsmål, du er interesseret i, er det en god idé at begynde med at læse bøger af udvalgte forskere. Vi har valgt tre: Carsten Elbro, Jørgen Frost og Caroline Liberg. Flere kunne være nævnt, men vi har foretaget et valg, for at den, der vil vide noget om læsning, har et sted at starte. De er meget forskellige, men fælles for dem er, at de ved meget om læsning.

 • Film & Podcast

  Der findes pt. ingen film om emnet.

 • Litteratur

  Arnbak, E. (2003): Faglig læsning – fra læseproces til læreproces, Gyldendal
  Arnbak, Elisabeth: ”De andre fags læsning” i Boelt, Vibeke og Jørgensen, Martin(red.) Læsning – teori og praksis, KvaN 2006 I disse udgivelser findes en grundlæggende teoretisk og faglig gennemgang af komponenterne i relation til faglig læsning i fagene. Her findes mange konkrete undervisningsidéer.

  Brudholm, M. (2002): Læseforståelse – hvorfor og hvordan? Læringsareaneaer Alinea Brudholm, Merete: ”Læseforståelse”. I: Boelt, Vibeke og Jørgensen, Martin(red.) Læsning – teori og praksis, KvaN 2006 I disse udgivelser findes en grundlæggende teoretisk og faglig gennemgang af komponenterne i relation til begrebet læseforståelse. Her findes desuden mange eksempler på hensigtsmæssige læseforståelsesstrategier i relation til skønlitterær og faglig læsning i folkeskolens indskoling og på mellemtrinnet.

  Bråten, I. (red.) (2007): Leseforståelse. Lesing i kunnskabssamfunnetteori og praksis. Cappelem, Oslo  
  Bogen er en artikelsamling, som giver en bred indføring i læseforståelse. Artiklerne er udarbejdet på baggrund af de nyeste forskningsresultater om samme. Nogle af artiklerne har konkrete anvisninger på, hvordan man kan undervise i læseforståelse.

  Fredheim, G. (2006): At læse for at lære. En praksisbog i læringsstrategier, Gyldendal  
  Her er fokus på, hvordan læreren kan undervise i læsestrategier i relation til læsning i fagene. Her findes også et kapitel om, hvordan forældre kan indgå og bakke op.

  Frey, N.; Fisher, D.(2013): Rigorous Reading. Corwin Literacy
  Bogen giver instrukser i, hvordan børn, unge, voksne lærer at læse tekster. Forfatteren forklarer hvad det betyder at læse teksten "tæt", og hvad det betyder for forståelsen at kunne læse en tekst. Argumenterne underbygges med nutidige research og forskning.  OBS! Bogen er på engelsk. 

  Hansn, E. V. (2015): Læsetrappen. Alle kan lære at læse. Sådan underviser du børn og unge i læsning. Håndbog for undervisere, forældre og studerendeForlaget Alkalær
  Denne bogs påstand er, at alle, der kan motiveres, og som har et sprog et velfungerende sanseapparat, kan lære at læse. Påstanden underbygges af konkrete metoder til fonetisk forståelse og af 100 procents undervisningsdifferentiering. Bogen er baseret på forfatterens egne personlige observationer og opdagelser kombineret med alle de teorier og pædagogiske retninger, som har vist sig at virke i praksis.

  Haworth, P.; Craig, C. (2016): The Career Trajectories of English Language Teachers. Symposium Books.
  This volume identifies, illustrates, compares, contrasts and provides informed reflective commentary on the diverse career trajectories of English language teachers, teacher educators and researchers.

  Jiménez, D.; Pacheco, R.; Pray, F. (2015): Supporting Teachers of English Learners by Leveraging Students’ Linguistic Strengths. Inquire-Integrate-Create-Motivate, The reading teacher, Volume 68, number 6. Marts 2015. International literacy association.
  Educators need to find better ways to prepare teachers to work with English-learning students who are beocming literate. This framework prioritizes teachers’ dispositions toward EL students, their pedagogical knowledge, and their ability to implement that knowledge. In this section you will recieve knowledge about the meaning of great teaching and how important it is, that learners are able to read.

  Langer, J. A. (2002): Effective Literacy Instruction - Building succesful reading and writing programs. National Council of Teachers of English
  I denne bog fokuserer forfatteren på de større klasser i grundskolen og gymnasiet og deres literacy programmer i USA. Formålet med disse programmer, er at der ses en tendens til at de effektivt støtter elevernes læring, samtidig med at undervisningen lever op til de internationale krav. Bogen henvender sig til underviserer, der gerne vil forbedre eller fornye deres praksis og forbedre literacyoutcome, ud fra forfatterens guide baseret på research.    

  Læseforståelse. Temanummer. Viden om Læsning nr. 2, 2007 Nationalt Videncenter for Læsning
  Temanummeret indeholder bl.a. artikler af A. Agger, I. Bråten, K. Kjertmann og L. Herholdt, som skriver om læseforståelse i forskellige sammenhænge. Endvidere ses L. Pøhlers anmeldelse af Bråtens nyeste bog (se ovenfor).Der findes desuden mange gode udgivelser til undervisningsbrug, og det er et felt, som er under kraftig udvikling.
  Se tidsskriftet her

  Læsepædagogen nr. 6, 63. Årgang, december 2015.
  Dette nummer af læsepædagogen afslører hvilket projekt der løb med årets læseinitiativ pris under temaet; sårbare læsere – sårbar læsning. Projektet bringer verdenslitteraturen hjem til gadedøren hos folk, som ellers ikke ville opsøge den. projektet navn er læsebølgen i kongevænget, og målgruppen er voksne læsere.
  Få uddybning omkring læsevaner på side 4-5 samt side 14.

  Maagerø, E.; Tønnessen, E.S. (red.) (2015): Å lese i alle fag. 2. udgave.
  Bogen løfter frem fællestræk ved de forskellige fagsprog, som eleverne møder i skolen. Den undersøger, hvad der kendetegner dem og hvilke udfordringer elever får når de møder dem.

  Oakhill, J.; Cain, K.; Elbro, C. (2015): Læseforståelse indsigt og undervisning. Hans Reitzels Forlag  God læseforståelse er afgørende – ikke bare for de fleste fag i skolen, men også senere i livet i uddannelse, arbejde og i det hele taget ift. læring. Bogen giver indsigt i den eksisterende viden om læseforståelse. Den gennemgår vigtige færdigheder i tekstforståelse, som ikke kan tages for givet, blot fordi man har knækket skriftens kode. Bogen viser, hvordan indsigt i disse færdigheder kan kombineres til en undervisningspraksis, der har stor sandsynlighed for at virke.

  Søe Buch, K. (2015): Læsestrategier skal være synlige i undervisningen. I Læsepædagogen, 35(3), Landsforeningen af Læsepædagoger
  Artiklen præsenterer Læseværktøjskasserne, et praktisk materiale, som kan hjælpe både undervisere og elever med at lære at bruge læsestrategier. Et materiale der er blevet afprøvet i folkeskolen med succes.

 • Rapporter

  Herholdt, L.; Høyrup, F. (2011): Projektrapport: Undervisning i læseforståelse Rapport over et treårigt projekt med casestudier i Helsingør og Ishøj.
  Eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov Dette projekt, Eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov,  er lavet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP), Aarhus Universitet i samarbejde med professionshøjskolerne UCC, VIA UC & UC SYD samt Undervisningsministeriet, og her sættes fokus på, principper for undervisningsdifferentiering og hvordan disse kan implementeres i grundskolen. Der er i denne forbindelse udviklet seks eksemplariske undervisningsforløb til 5. klasse i dansk og matematik. Undervisningsforløbene er beskrevet detaljeret, så det fremgår, hvad der skal arbejdes med i hver enkelt undervisningstime.
  Hent rapporten her

 • Websites

  Center for Læseforskning
  Centret er forankret ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Det blev oprettet på en særbevilling fra Forskningsministeriet fra maj 1998 og har siden opnået projektbevillinger fra bl.a. Ministeriet for Børn og Undervisning, TrygFonden, Københavns Universitets program of excellence og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  EU READ
  EU READ er et europæisk netværk for nationale foreninger og organisationer, der arbejder for at fremme læsning og nedbringe antallet af mennesker i læse- og skrivevanskeligheder. Deltagerne mødes en gang årligt, hvor der videndeles, erfaringsudveksles og potentielle samarbejdsmuligheder afdækkes. Læs mere på netværkets hjemmeside. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsning