Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Stavning

Stavning er et element af vores skrivekompetence. Udviklingen af et menneskets stavefærdigheder er en lang proces, som bygger på vores fonologiske og fonematiske opmærksomhed og færdigheder – men også grammatiske og morfologiske. Der er mange principper bag stavning. Det er almindelig kendt, at mange voksne kæmper med nutids r’er og finder det problematisk at skelne mellem at ”køre” eller jeg ”kører”.

Stavefejl er meget synlige; de kan være sjuskefejl eller tastefejl eller bunde i manglende kompetencer eller indsigt i den danske retskrivning eller i at bruge korrekturprogrammer eller andre skriveteknologier. Desuden er stavefejl en kilde til mere viden om, hvor skriveren er i sin skriveudvikling, og dermed for hvor den pædagogiske indsats må starte.

Tilegnelsen af stavekompetencer starter i barnets tidlige år, når barnet introduceres til det skrevne sprog og begynder at gå på opdagelse i skriftens verden. Smager på sit eget navns bogstav og skriver tekst via opdagende skrivning eller børnestavning – eller leger med ordkort. Gradvist tilegner barnet sig skriftens principper. For nogle går dette som en leg, mens andre har brug for eksplicit og måske intensiv undervisning i stavning.
Stavning er ikke et synonym for skrivning, men et element i skrivning. Det kan ikke pointeres ofte nok.

Nedenfor finder du en række links til rapporter og udgivelser om emnet samt en litteraturliste, hvis du gerne vil vide mere om emnet.

 • Litteratur

  Gjelstrup, M., Kjær, K., Norbom, L. (2014): Hvordan lærer jeg mine elever at stave? Forlaget LÆS.
  Her gennemgås progressionen i staveudvikling og gives råd til praksis. Se mere

  Knudsen, U., Otzen, E., Pepke, J., Poulsen, V., Solvang, R., Strube, J., Therkelsen, E. (1992): Staveraketten.
  SPF Staveraketten er udviklet på basis af Mette Ziegler teori om staveudvikling. Læs fx om denne i M. Ziegler: Sprog og staveudvikling. I: Mette Ziegler (red.): Debat om staveudvikling, DPI, 1992. Se mere om Staveraketten her

  Mathiasen, D., Mølgaard, E. (2015): Styr på stavning. Kontekstorienteret staveundervisning for 5.-9. klasse (inkl. digitalt elevmateriale).
  Denne bog giver en indføring i kontekstorienteret stavning, som kan være et bud på en differentieret staveundervisning. Her kan der også læses om den teoretiske indføring og forslagene til selvevaluering.
  Se mere

 • Websites

  Otzen, E., Poulsen, V.: Trappestigen. SPF. Her kan du også finde inspiration til opgavetyper funderet på Zieglers teori. Læs mere her

 • Projekter

  Fuglsang, Stine (2016-2019): Børnestavning med og uden (computer)feedback - Hvordan kan man bedst fremme den tidlige staveudvikling?
  I Børnestavning former eleverne ord og sætninger ved at skrive de lyde, de kan høre, lyder det fra ph.d. stipendiat Stine Fuglsang Engmose. I hendes nye ph.d. projekt undersøger hun, hvilken betydning forskellige former for feedback på Børnestavning har for den første læse- og staveudvikling.
  Fokus er på børn i 0. og 1. klasse, hvor Børnestavning ofte anvendes i skriveundervisningen og projektet sammenligner udbyttet af feedback fra hhv. en lærer og en computer.

  Flere undersøgelser peger på, at eleverne, ved at børnestave i uformelle læringssituationer uden direkte feedback, selv opdager det alfabetiske princip. Men er det sådan eleverne lærer mest?
  Læs mere om arbejdet på Stine Fuglsangs blog, eller hent projektbeskrivelsen her

   

 • Rapporter

  Nielsen, Anne-Mette Veber, Ph.d. afhandling (2015): God, bædre, best. Om ortografisk viden og ortografisk indlæring hos danske. KU
  børn på skolens begynder- og mellemtrin. Afhandlingen præsenterer tre forskningsstudier, der beskæftiger sig med ortografisk viden (viden om skriftsprogets indretning) og ortografisk indlæring (tilegnelse af nye ords stavemåde) hos danske børn
  Hent afhandlingen her

Del siden på email

Du deler et link til siden: Stavning