Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Test - gruppeprøver

Gruppetest viser, hvordan den enkelte elev læser og skriver, og hvordan den øvrige del af klassen læser i forhold til jævnaldrende elever. Formålet med gruppeprøve er at undersøge, hvordan undervisningen kan kvalificeres for alle elever.

Der findes en række test og iagttagelsesmaterialer, som enten kan indgå i den løbende evaluering af elevernes læse-, skrive- og staveudvikling. Nogle af materialerne er standardiserede, andre er ikke. I det følgende oplistes en række materialer. Opmærksomheden henledes på, at dette ikke er en udtømmende liste over de pædagogiske test, der findes.

Find eksempler sådanne gruppetest og prøver herunder.

 • Prøver og test

  OS64
  Søegård, A., Hesselholdt, S., Kreiner, S., Poulsen, A. og Nielsen, J. C.: OS64 og OS120 – Ordstillelæsningsprøver, Hogrefe Psykologisk Forlag, 2. udgave, 2003. Ordstillelæsningsprøve (primær anvendelse på 1. klassetrin).
  OS64 består af en vejledning til læreren, prøvehæfte, retteark, indføringsark,samtaleark 1 og 2 og diagramark. Indføringsark og diagramark kan fås elektronisk. Prøven består af 64 opgaver hver med et ord og fire billeder. Elevens opgave er at strege det billede ud, der svarer til ordet. Ordene er meget lette, almindelige ord. Der er seks talord, fem udsagnsord i navneform og 53 navneord i ubestemt form. I OS64 øges ordlængden gennem prøven.

  OS120
  Søegård, A., Hesselholdt, S., Kreiner, S., Poulsen, A. og Nielsen, J. C.: OS64 og OS120 – Ordstillelæsningsprøver, Hogrefe Psykologisk Forlag, 2. udgave, 2003. Ordstillelæsningsprøve (primær anvendelse på 2. klassetrin).

  OS120 består af en vejledning til læreren, prøvehæfte, retteark, indføringsark, samtaleark 1 og 2 og diagramark. Indføringsark og diagramark kan fås elektronisk.

  Prøven består af 120 opgaver hver med et ord og fire billeder. Elevens opgave er at strege det billede ud, der svarer til ordet. De første fem ord i prøven er så lette, at man gerne skulle undgå, at eleven fra starten blokerer over for prøven. Derefter er ordenes placering statistisk set tilfældige, således at første, midterste og sidste del af prøven er lige vanskelige. Prøven omfatter ord, der er mindre almindelige, og som ved middelbar læsning klart kræver kendskab til analyse-synteseteknik. Populært sagt: Kan man løse OS120 hurtigt og sikkert, har man knækket koden.

  SL60
  Nielsen, J. C., Poulsen, A. og Søegård, A.: SL60 & SL40, Hogrefe Psykologisk Forlag, 2. udgave, 2004
  Sætningslæseprøve (primær anvendelse på 3. klassetrin).
  Sætningslæseprøve (primær anvendelse på 3. klassetrin).
  SL60 består af en vejledning til læreren, prøvehæfte, retteark, indføringsark, samtaleark 1, diagramark og læsbarhedsark med litteraturforslag. Indføringsark og diagramark kan fås elektronisk.
  Prøven består af 60 sætninger og fem billeder. Elevens opgave er at strege det billede ud, der svarer til den læste sætning.

  SL40
  Nielsen, J. C., Poulsen, A. og Søegård, A.: SL60 & SL40, Hogrefe Psykologisk Forlag, 2. udgave, 2004
  Sætningslæseprøve (primær anvendelse på 4. klassetrin).
  SL40 består af en vejledning til læreren, prøvehæfte, retteark, indføringsark, samtaleark 1, diagramark og læsbarhedsark med litteraturforslag. Indføringsark og diagramark kan fås elektronisk.
  Prøven består af 40 små historier og fem billeder. Elevens opgave er at strege det billede ud, der svarer til den læste sætning.

  LÆS5
  Nielsen, J. C., Møller, C. og Pøhler, L.: LÆS5, Hogrefe Psykologisk Forlag, 2000
  Tekstlæseprøve og læserselvvurderingsskema (primær anvendelse på 5. klassetrin).
  LÆS5 består af en vejledning til læreren, to delprøver og en læserselvvurdering. I de to læsetekster er indsat et antal parenteser, hvor eleven skal vælge det ord blandt fire mulige, der passer bedst ind i tekstsammenhængen.
  Uroksen (lix 29) er en fiktiv beretning fra Danmark i stenalderen om en gruppe jægere, der forsøger at nedlægge en urokse. Efter en indledende præsentation af et urokseskelet er handlingen kronologisk fremadskridende, og den sproglige fremstilling er ukompliceret. Intensiv læsning.
  Malmbanen (lix 37) er en historisk funderet beretning, der ser tilbage på anlæggelsen af en jernbane mellem Luleå og Narvik i slutningen af 1800-tallet. Teksten er informationsmættet. Sætningsopbygningen er præget af mange eksempler på omvendt ordstilling, perioder med tung forvægt og et sprog, der ikke er ligefremt. Teksten indeholder en del ikke helt almindelige ord. Intensiv læsning.

  Læserselvvurdering er et spørgeskema, hvor eleven skal tage stilling til en række udsagn om, hvordan han oplever sig selv som læser. Resultatopgørelsen giver et billede af elevens attributionsstil: Den måde eleven ser på sig selv i forbindelse med at lykkes eller ikke lykkes.

  TL-prøverne
  Nielsen, J. C., Møller, L. og Gamby, G.: Tekstlæseprøverne TL1-5, Hogrefe Psykologisk Forlag, 1998
  TL-prøverne (1-5) er beskrevet i en håndbog og en vejledning til læreren.

  • TL1
   Primær anvendelse på 6. klassetrin. TL1 består af fem delprøver og nogle spørgsmål om læsevaner, hjælpeark A og B, et samtaleark og et rettehæfte.Ordlæsning 1 er en prøve i afkodning af overvejende sammensatte danske ord – et udvalg af rodmorfemer, der på grund af deres hyppighed er meget centrale for læsning af tekster.
   Ordlæsning 2 er en prøve i afkodning af og viden om almindelige låneord og fremmedord. Der er her tale om ord med en fremmedartet bogstavfølge sammenlignet med „Ordlæsning 1”.
   Gedden er en typisk faglig tekst til intensiv læsning. Opgavernes løsning forudsætter, at eleverne opfatter de tekstlige bånd af semantisk og grammatisk art. I teksten er indsat et antal parenteser, hvor eleven skal vælge det ord blandt fire mulige, der passer bedst ind i tekstsammenhængen.
   Nødhjælp er en prøve i punktlæsning af en side i en lokal telefonbog, og den afdækker, om eleven behersker skift mellem skimming og hurtiglæsning.
   Nybyggerne i Canada er et romanuddrag fra en ældre skønlitterær tekst. Den viser automatiseringsniveauet i forhold til teksttypen, der danner grundlaget for læseforståelsen. Eleven skal efter endt læsning svare på ti spørgsmål om indholdet i teksten.

  • TL2
   Primær anvendelse på 7. klassetrin. TL2 består af fem delprøver og nogle
   spørgsmål om læsevaner, hjælpeark A og B, et samtaleark og et rettehæfte.
   Digte er en prøve bestående af i alt seks digte. Eleven skal ud fra seks valgmuligheder angive digtets budskab. „Digte” er en prøve i kreativ læsning af lyrik med et metaforfyldt sprog.
   Råolie er en prøve i intensiv læsning af svær faglig tekst. Kravene er skærpet i forhold til „Gedden” i TL1 og viser, om elever har forståelse for faglige begreber, ordstof og en præcis opfattelse af tekstbånd. I teksten er indsat et antal parenteser, hvor eleven skal vælge det ord blandt fire mulige, der passer bedst ind i tekstsammenhængen.
   Annonce er en prøve i punktlæsning af en side i en lokal telefonbog og afdækker, om eleven behersker skift mellem skimming og hurtiglæsning.
   Robin Hood 1 er en prøve i intensiv indholdslæsning af romanuddrag fra en ældre skønlitterær tekst. Den intensive læsning skal opfatte mange semantiske og grammatiske tekstbånd. Teksten rummer lange sætninger, sjældnere ord, lyriske naturbeskrivelser og et stort ordforråd. I teksten er indsat et antal parenteser, hvor eleven skal vælge det ord blandt fire mulige, der passer bedst ind i tekstsammenhængen.
   Robin Hood 2 er som „Robin Hood 1” en prøve i intensiv indholdslæsning af romanuddrag fra en ældre skønlitterær tekst. Eleverne skal indsætte manglende ord i tekst. Opgaven handler om acceptable svar og ikke om retskrivning.

  • TL3
   Primær anvendelse på 8. klassetrin. TL3 består af tre delprøver og nogle spørgsmål om læsevaner, hjælpeark A og B, et samtaleark og et rettehæfte.
   Førstehjælp er en prøve i punktlæsning af en pjece om førstehjælp og afdækker, om eleven behersker skift mellem skimming og hurtiglæsning.
   Maries rejse er en prøve i intensiv læsning af en ældre reportage. Prøven viser, om eleven kan mobilisere tilstrækkelig baggrundsviden, kan opfatte forskellige tekstbånd, huske tilbage og har et tilstrækkeligt kendskab til ord. I teksten er indsat et antal parenteser, hvor eleven skal vælge det ord blandt fire mulige, der passer bedst ind i tekstsammenhængen.
   Om hobitterne er en prøve i læsehastighed og læseforståelse af skønlitterær tekst. Eleven skal efter endt læsning svare på ti spørgsmål om indholdet i teksten.

  • TL4
   Primær anvendelse på 9. klassetrin. TL4 består af tre delprøver og nogle spørgsmål om læsevaner, hjælpeark A og B, et samtaleark og et rettehæfte.
   Kong Arthur er en prøve i intensiv læsning og læsehastighed af en refererende historisk fortælling.
   I teksten er indsat et antal parenteser, hvor eleven skal vælge det ord blandt fire mulige, der passer bedst ind i tekstsammenhængen.
   Brugsanvisning er en prøve i punktlæsning af abstrakt og informationstung tekst og forudsætter intensiv memorerende læsning.
   Ordsprog er en prøve i forståelse af metaforer.

  • TL5
   Primær anvendelse på 10. klassetrin. TL5 består af tre delprøver og nogle spørgsmål om læsevaner, hjælpeark A og B, et samtaleark og et rettehæfte.
   Miljø og genbrug er en prøve i punktlæsning af en pjece om førstehjælp og afdækker, om eleven behersker skift mellem skimming og hurtiglæsning.
   Køb først din pc’er, når du har brug for den er en prøve i intensiv læsning af en faglig artikel, der forudsætter emnekendskab. I teksten er indsat et antal parenteser, hvor eleven skal vælge det ord blandt fire mulige, der passer bedst ind i tekstsammenhængen.
   Livet på et pizzeria er en prøve i læsehastighed og almindelig indholdslæsning af moderne reportage. Eleven skal efter endt læsning svare på ti spørgsmål om indholdet i teksten.
 • Litteratur

  Ledertoug, M. M. (2016): Styrk skolen. Dansk Psykologisk Forlag
  Styrk skolen anviser forskellige praktiske muligheder og metoder til at kortlægge, udforske og anvende styrker i den pædagogiske dagligdag. Der er fokus på at sætte anvendelse af styrker i spil gennem implementering i skolekultur og læringsmiljø på et overordnet plan samt konkret på elev-, klasse- og/eller skoleplan.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Test - gruppeprøver