Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Test - Individuelle prøver

Når en enkelt elevs udvikling er i fokus indenfor sprog, læsning og skrivning, må elevens potentialer og kompetencer afdækkes for at styrke elevens læring. For at få det optimale udbytte, er det dog vigtigt at vide hvad de forskellige test viser.

På denne side kan du finde ud af, hvilke test der kan hvad, og læse dig til hvornår de respektive test er hensigtsmæssige at bruge.

 • Prøver og test

  Frost, J. og Nielsen, J. C.: (2003/2015): IL-Basis
  Hogrefe Psykologisk Forlag
  IL-Basis er udarbejdet med henblik på såvel gruppe (børnehaveklasse) som en individuel afdækning (læseniveau svarende til 1. – 2. klasse) og i forhold til børn i læse- og skrivevanskeligheder på andre klassetrin. Prøverne lægger op til en beskrivelse og vurdering af elevernes læseforudsætninger og læseudvikling. De individuelle prøver består af:

  Sprog og bogstav bestående af noteringsark, analyse- og samtaleark og en mappe med opgavebrikker. Prøven kan hjælpe med at afdække områderne: tegne og skrive, forståelse af handlingsforløb, sammensatte ord, ordkendskab og ordforståelse, rimord, forlydsanalyse og reduktion, fonemsyntese og fonemanalyse, bogstavkendskab og bogstavskrivning.

  Tekst og ord 1 består af tre delprøver i forskellige sværhedsgrader: Ane og Bo (lix 5), Lars og Sille (lix 5) og Lis og Per (lix 6). Der er noteringsark til hvert læsehæfte, blok med kartonark til sætningsdannelse, analyse- og samtaleark og et hjælpeark.

  Tekst og ord 2 består af tre delprøver i forskellig sværhedsgrad: Mie og Sune (lix 7), Lone og Steen (Lix 8 ) og Ole og Sine (lix 9). Til hver delprøve er noteringsark, blok med kartonark til puslehistorie, analyse- og samtaleark og et hjælpeark.

  Til delprøverne findes en fælles vejledning og en fælles håndbog, som det er en forudsætning at prøvetageren har til sin rådighed og har sat sig ind i.

  Halleby, C., Kjær, K., Norrbom, L. (2004): Diagnostisk Læse- og staveprøve. Hogrefe Psykologisk Forlag
  DL-prøverne belyser forskellige forhold i forbindelse med elevens læse- og skriveudvikling (læseniveau svarende til 1.- 4. klasse). DL-prøven kan anvendes til afdækning af en elevs overordnede strategier, arbejdsmåder og specifikke problemer i forbindelse med læsning og stavning. Ud fra elevens individuelle styrker og svagheder, peger prøven på, hvilken pædagogisk indsats eleven kan profitere af. Prøven kan desuden  fungere som et led i den løbende evaluering af denne undervisning.

  DL-prøven består af 10 forskellige delprøver: højtlæsning, afskrivning, orddeling og diktat. Der er 24 læsetekster fordelt på faglitterære og skønlitterære tekster og med lix 5 - 31. Prøverne opgøres såvel kvantitativt som kvalitativt og tegner en individuel og præcis læseprofil.

  Delprøverne omfatter afskrivning af tekst, bogstavkendskab, højtlæsning af tekst (2 versioner af 8 fiktionstekster lix 4,8 – 30,3 og 8 fagtekster lix 5,3 – 28,9), højtlæsning af 18 ord, højtlæsning af vrøvleord, fonemsyntese  og – analyse, stavning af 18 ord, orddeling, indsættelsesdiktat (18 ord) samt stillelæsning af tekster.

  Der er en fælles vejledning, pædagogisk analyseark, en elevmappe og noteringshæfter. Det forudsættes, at prøvetageren har vejledningen til sin rådighed og har sat sig ind i denne.

  DL-prøverne er en videreudvikling af SUP-materialet og bygger desuden den teoretiske baggrund fra CHIPS. De er derfor velegnede til at indgå i en helhedsvurdering af børns kognitive færdigheder og udvikling.

  Nielsen, J. C., Gamby, G., Møller, L. (2007): IL-Ungdom.
  Hogrefe Psykologisk Forlag
  IL-Ungdom er individuelle læseprøver målrettet unge, og de kan anvendes for at afdække unges læsekompetencer fra 7. klasse og op gennem ungdomsårene, det gælder også hvis eleven befinder sig i læse- og skrivevanskeligheder.

  Ved testning med IL-Ungdom kan anvendes til at afdække elevernes forudsætninger på områderne: forforståelse, lytteforståelse, fortolkende lytteforståelse, højtlæsning, bogstavelig og fortolkende forståelse af højtlæst tekst, læsning af enkeltord, nonsensord og fremmedord samt elevens læsevaner og læserselvvurdering.

  IL-ungdom er et prøvemateriale til undersøgelse af unge i  læsevanskeligheder for bedre at kunne rådgive dem om, hvordan de kan forbedre deres læsekompetencer og  vejlede dem i forhold til valg af erhverv og/eller uddannelse. De kan anvendes fra 7. klasse, i erhvervsuddannelser, i gymnasiale uddannelser og på  voksenområdet. IL-ungdom kan også anvendes blandt læsere uden egentlige afkodningsvanskeligheder, men med forståelses- og fortolkningsproblemer.

  Materialet består af en vejledning til læreren, en række elevtekster, hvor 4 er skønlitterære og 4 er faglige tekster. Der er disse skønlitterære prøver: Brevet, lix 11, Den anden side, lix 16, Sin vægt værd, lix 22 og Afregning, lix 31. Desuden er der disse fagtekster: Om aber, lix 17, Om falke, lix 22, Om hekse, lix 27 og Jordskælv, lix 35. Til hver prøve er en læsetekst, ordlister, spørgsmål til en struktureret samtale om læsevaner og selvvurdering samt noteringsark og analyse- og samtaleark. Det forudsættes at prøvetageren har vejledningen til rådighed og har sat sig ind i denne.

  Nielsen, J. C., Gamby, G., Poulsen, A. og Søegaard, A. (1991): IL-prøverne
  Individuel Læseundersøgelse.
  Hogrefe Psykologisk Forlag
  IL-prøverne kan afdække læse- og stavekompetencer hos elever i læse- og skrivevanskeligheder, eller for elever hvor der ønskes et nærmere indblik i elevernes læsekompetencer. Prøverne er velegnede fra slutningen af 3. klasse og fremover.

  IL-prøverne kan anvendes til at afdække elevens forudsætninger vedrørende lytteforståelse, forforståelse, forståelse ved højtlæst tekst, forståelse ved stillelæst tekst, læseindstilling, helhedsforståelse, læsemotivation, visuel stavning, auditiv stavning, læsning af vrøvleord, hastighed ved ordlæsning og sikkerhed ved ordlæsning. 

  Der er følgende individuelle prøver med hver deres elev hæfte: Peter (lix 10), Mette (lix 9), Sanne (lix 16), Jan (lix 16), Lotte (lix 22), Thomas (lix 22), Laila (lix 26) og Jacob (lix 26). Til hver prøve er der noteringsark, analyse- og samtaleark og læsehæfte med  IL-ordlister.

  Til prøverne findes en fælles vejledning og en fælles håndbog, som det er en forudsætning, at prøvetageren har til sin rådighed og har sat sig ind i.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Test - Individuelle prøver