Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Indsatsområder

Literacy i uddannelse og arbejdsliv

Centeret vil skabe grundlag for, at flere unge gennemfører en uddannelse og får et aktivt arbejdsliv.

Målene er:

  • At videreudvikle netværk på unge- og voksenområdet.
  • At samle viden om literacy for unge og voksne.
  • At udvikle og igangsætte projekt om skrivning og vejledning på VUC-området i samarbejde med undervisere og ledere fra VUC.
  • At forberede projektansøgning om literacy på erhvervsuddannelserne sammen med professionshøjskolernes forsknings-afdelinger og en fond.
  • At samle og systematisere viden om læsning og læsevejledning på erhvervsuddannelserne.
  • At præsentere viden på nationale og internationale konference

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Literacy i uddannelse og arbejdsliv