Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Indsatsområder

Literacydidaktik i grundskolen

Centeret vil fremme literacydidaktik i skolens fag. Vi samler, skaber og spreder viden om, hvordan lærere bedst kan undervise elever, så de får gode literacykompetencer på skolens forskellige klassetrin og i skolens forskellige fag.

Målene er:

  • At samle, skabe og sprede viden om differentieret læse-skrivedidaktik i skolen.
  • At formidle viden om læse-skrivevanskeligheder.
  • At samle viden om fagtekster og fagsprog, herunder fagenes forskellige multimodale repertoire.
  • At sætte metodisk bevidsthed om differentieret læse-skrivedidaktik på dagsordenen i skoler og professionsuddannelser.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Literacydidaktik i grundskolen