Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Kalender

15. Nordiske Symposium om Børnesprog

Center for Sprog og Læring, Syddansk Universitet, Danmark, arrangerer 15. Nordiske Symposium om Børnesprog, der afholdes på SDU den 23.-24. maj 2018. Symposiet er et interdisciplinært mødested for forskere og praktikere inden for (audio)logopædi, lingvistik, psykologi og andre med interesse for børns sprog. Temaet for dette symposium vil være læring i skolen, og følgende områder vil bl.a. blive behandlet:

  • sammenhænge mellem barnets sproglige udvikling i førskolealderen og senere skriftsprogs-/læsetilegnelse og læring i skolen
  • sproglige vanskeligheders betydning for skriftsprogs-/læsetilegnelse og læring i skolen
  • tosprogede børns skriftsprogs-/læsetilegnelse
  • døve og hørehæmmede børns skriftsprogs-/læsetilegnelse.

Inviterede plenartalere:

Birgitta Sahlén, Lunds Universitet, Sverige: “Kommunikativ og sproglig udvikling hos børn med hørevanskeligheder - i et nordisk perspektiv”

Vibeke Grøver, Universitetet i Oslo, Norge: “Tosprogede (minoritetssprogede) børn i skolen - i et nordisk perspektiv” 

Carsten Elbro, Københavns Universitet, Danmark: “Kendte og mindre kendte sproglige forudsætninger for læsning - i et nordisk perspektiv”

Flere informationer kan findes på hjemmesiden: http://nordisksymposium.weebly.com/.

Del siden på email

Du deler et link til siden: 15. Nordiske Symposium om Børnesprog