Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Kalender

Alle kan læse - Unge og uddannelse

Den 26. oktober 2017 inviterer Nationalt Videncenter for Læsning og Nota til konferencen: Alle kan læse - Unge og uddannelse.

Hvert år bliver flere og flere unge diagnosticeret som ordblinde, og behovet for viden indenfor dette område er større end nogensinde.
Konferencen vil bl.a. sætte fokus på ordblinde med dansk som andetsprog. Unge med dansk som andetsprog kan også være ordblinde, men det kan være svært at skelne mellem sprogproblemer og ordblindhed.

SPS vejledere rundt i hele landet gør et stort stykke arbejde med at hjælpe unge og voksne med læsevanskeligheder. Vi giver ordet til to læsevejledere, der vil dele ud af deres erfaringer, bl.a. sammen med en ordblind elev, der selv har måtte kæmpe hårdt for at få sin uddannelse.

Mange ordblinde bliver først testet, når de begynder på en videregående uddannelse. De studerende udvikler deres egne teknikker, hvilket gør, at de kæmper en sommetider usynlig og unfair kamp med bogstaverne. Vi sætter fokus på denne gruppe af skjulte ordblinde.

Vi slutter dagen med et godt grin sammen med Anders Stjernholm, komiker og journalist, der med en ADHD diagnose selv kender til at stritte lidt uden for de definerede rammer.

Målgruppen er Læsevejledere og undervisere på ungdomsuddannelserne, voksenundervisere og/eller andre fagpersoner inden for uddannelsesområdet.

Program

09.00 Ankomst til W2.04,
Kaffe og morgenbrød

09.30 Velkomst
V. Lene Storgaard Brok, Nationalt Videncenter for læsning, og v. Nota

10.00 Ordblinde med dansk som andetsprog
v. Martin Hauerberg Olsen, Lektor, UCC

11.00 Pause 
Kaffe, the og vand og besøg på standene

11.30 Arbejdet som læsevejleder på en gymnasial uddannelse
V. Kamilla Kej, Læsevejleder Nyborg gymnasium

12.15 Frokost i kantinen og besøg på standene

13.15 Hverdagen som læsevejleder og studerende på en erhvervsskole
V. Lillian Nielsen og Signe Vestergaard, Læsevejleder og PAU fra SOSU Nord

14.15 Kaffe, the, vand, frugt og kage

14.45 Undersøgelse af læseprocessen hos ordblinde studerende
V. Ph.d.-studerende Lene Louise Lauridsen

15.30 Hvor mange ting kan man have i hovedet på én gang?
V. Anders Stjernholm, Journalist og komiker

16.00 Tak for i dag

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Alle kan læse - Unge og uddannelse