Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Kalender

De store læser

VIA Center for Undervisningsmidler afholder i samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler temadage om fiktion og læsning på de ældste trin i grundskolen.

Indhold

På temadagene er det blandt andet muligt at høre om: 

- Læse-, fortolknings-, fremstillings- og kommunikationskompetencer
- It-fagdidaktik
- Læringsmål i dansk

De store læser foregår over to dage. Læs mere om temadagene og det dertilhørende program her.

 

 

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: De store læser