Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Kalender

Elevløft i udskolingen - eller langt tidligere i skoleforløbet?

På konferencen vil der blive sat fokus på det faglige løft af elever i udskolingen i dansk og matematik. Hvad kan man gøre for, at det faglige løft kommer tidligere i elevernes skoleforløb?

Målgruppen er læsevejledere, lærere og andre med interesse for undervisning af elever, der er i læse- og skriveudfordringer.

Program

Torsdag den 21. marts 2019
Kl. 9.30
 Ankomst og morgenkaffe

Kl. 10.00 Velkomst v/ lektor, Pia Mortensen og pædagogisk konsulent, Anette Vestergaard Søberg, UCL

Kl. 10.10 Elevløft – erfaringer med faglige løft i dansk og matematik i 8. og 9. kl. v/ Pernille Karlby, Luisa Fisker Larsen, Tanja Thusholdt Haas.

Kl. 11.00 Språkløyper: Skriftspråklige utfordringer i begynneropplæringen v/ universitetslektor, Åse Kathrine Gjestsen, Nasjonalt senter forleseopplæring og leseforsking – Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.15 Skrivestrategier, tekstbevidsthed og sproglig opmærksomhed – 3 vigtige didaktiske pejlemærker i skriveundervisningen v/ danskkonsulent Charlotte Rytter

Kl. 14.45 Pause

Kl. 15.15 Språkløyper særligt med fokus på læse-skriveteknologi v/ ph.d., lektor i dansk, Helle Bundgaard Svendsen, Læreruddannelsen og HF i Nørre Nissum, VIA University College

Kl. 16.15 Samtalesalon. Mød nye faglige venner i strukturerede samtaler om konferencens tema v/ lektor, Pia Mortensen og pædagogisk konsulent, Anette Vestergaard Søberg, UCL

Kl. 17.15 Fri tid

Kl. 18.30 Middag og musikalsk indslag v/ pædagogisk konsulent, Niels Rebsdorf, UCL


Fredag 22. marts 2019

Kl. 9.00 R2L – Reading to learn v/ lektor, Anette Krenzen, UCSyd

Kl. 10.15 Pause

Kl. 10.30 Hvad bør læsevejlederen vide om matematikundervisningen? v/ lektor i kognitive læreprocesser i matematik, cand.pæd i matematik, Lisser Rye Ejersbo, DPU

Kl. 11.45 Afslutning

Kl. 12.00 Tak for denne gang og frokost

Del siden på email

Du deler et link til siden: Elevløft i udskolingen - eller langt tidligere i skoleforløbet?