Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Kalender

Forskningskonference: ”Literacy i opplæringa”

Sammen med NOLES-netværket inviterer Nationalt Videncenter for Læsning til en forskningskonference om ”Literacy i opplæringa”. Temaet er bredt, da konferencen skal favne mange indfaldsvinkler, uddannelser og forskningsfelter, som har læsning, skrivning og mundtlighed tilfælles.

Keynotes ved konferencen er:

Marte Blikstad-Balas, førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Universitetet i Oslo:

"Kritisk literacy — hva, hvordan, hvorfor?"
I dette oplæg vil Marte Blikstad-Balas diskutere begrebet kritisk literacy. Hun vil komme ind på, hvordan elever forholder sig til forskellige informationskilder og gøre de for, hvorfor kritisk literacy er en forudsætning for et velfungerende demokrati. Begrebet kritisk literacy vil blive set i sammenhæng med nogle af de store samfundsudfordringer, vi står overfor, for eksempel knyttet til bæredygtig udvikling og falske nyheder. Hvad skolen kan bidrage med for at fremme kritisk literacy hos alle elever vil også blive diskuteret. 

Rick Kern, Professor and Director of the Berkeley Language Center:

“Literacy in Education: Integrating Social, Individual, and Material Dimensions of Language Use via a Relational Pedagogy”
A critical awareness of how meanings are made, framed, and transformed in particular contexts of language use is essential to twenty-first century learners because they face a singularly pervasive mediascape that is potentially as exploitative as it is emancipatory. A relational pedagogy aims to foster reflection on how technologies and mediums influence the design of communication. This keynote will present five principles of a relational pedagogy and provide examples of the kinds of questions that teachers can ask to get their students thinking about how language interacts with other modes of expression, and how materials and technologies play a role in meaning-making practices.

Konferencen vil præsentere udviklingsprojekter og forskning, som tematiserer ”literacy i opplæringa”, og hvis man ønsker at deltage med en præsentation, vil der være tre muligheder:

  1. Paper-præsentationer 
  2. Poster 
  3. Rundbordsdiskussion eller workshop

Frist for indsendelse af abstract er 1. december 2018
Præsentationssproget er skandinavisk eller engelsk
Abstract skal sendes til Hjalmar Trond Eiksund: hjalmar@nynorsksenteret.no

Tilbagemeldingen på de indsendte abstracts kommer den 15. december 2018.
Deltagere, som får godkendt deres abstract er garanteret en plads på konferencen.

For dem, som ønsker at deltage uden præsentation, vil tilmeldingen blive åbnet den 15. januar 2019.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Forskningskonference: ”Literacy i opplæringa”