Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Kalender

Konference om ordtilegnelse

Som afslutning på projektet Fra undervisning til selvindlæring inviterer Center for Læseforskning til denne konference. På programmet er der en række indlæg om, hvordan man kan stimulere elevers ordtilegnelse, ligesom det nyudviklede undervisningsmateriale Tag ordet med dig! bliver præsenteret.

Foreløbigt program 

13.00-13.10 Velkomst
v/ læsekonsulent Tina Rønberg Nielsen, Høje-Taastrup Kommune

13.10-13.25 Ordkendskab: en kernekomponent i sprogforståelsen
v/ Carsten Elbro, Center for Læseforskning

13.25-13.40 Tag ordet med dig! Præsentation af et projekt om undervisning i ordtilegnelse
v/ Holger Juul, Center for Læseforskning

13.40-14.00 Ord for ord: Direkte undervisning i ordkendskab
v/ Anne-Mette Veber Nielsen, Center for Læseforskning

14.00-14.15 Kaffe

14.15-14.35 Ind i ordet: Undervisning i morfologi
v/ Elisabeth Arnbak, tidligere DPU

14.35-14.55 Uden om ordet: Undervisning i at udnytte tekstsammenhængen
v/ Hanne Trebbien Daugaard, Center for Læseforskning

14.55-15.15 Læsevejlederens rolle i efteruddannelse og projekter på skolerne
v/ Elsebeth Otzen, Københavns Professionshøjskole

15.15-15.30 Kaffe

15.30-15.55 Effekten af et undervisningsprogram: Hvad har vi lært?
v/ Anne-Mette Veber Nielsen & Hanne Trebbien Daugaard

15.55-16.00 Afsluttende bemærkninger og tak for i dag
v/ Holger Juul og Tina Rønberg Nielsen

16.00-17.00 Reception
Alle er velkomne

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Konference om ordtilegnelse