Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Kalender

Læsevejlederdagen 2018

Program

Onsdag den 14. november

09.00 Ankomst. Kaffe, te og morgenbrød

10.00 Velkomst

10.10 Ordtilegnelse under tekstlæsning - det kan man undervise i
Anne-Mette Veber Nielsen og Hanne Trebbien Daugaard, begge postdoc, ph.d., Københavns Universitet
Tekster er en af de vigtigste kilder, elever har til udvidelse af ordforrådet. Oplægget præsenterer aktiviteter og resultater fra et udviklings- og forskningsprojekt med fokus på at styrke elevers ordtilegnelse fra tekster. Det handler bl.a. om at udnytte ords morfemer og den kontekst, ordet indgår i.

11.10 Kan man finde balancen i "Den første læsning"
Jesper Bremholm, adjunkt, DPU
"Den første læsning" er suverænt det mest anvendte læremiddel i indskolingen. Spørgsmålet er, om dette grundlag er det bedst mulige. I oplægget præsenteres Bremholms undersøgelse af "Den første læsning" med afsæt i en balanceret tilgang til begynderundervisning i læsning. I forlængelse heraf lægges op til en diskussion af læremidlets kvaliteter og mangler i en undervisningsmæssig sammenhæng.

12.10 Frokost. Udstilling fra forlagene er åben

13.00 Læsevejlederen som co-teacher
Andy Højholdt, lektor i pædagogik, Professionshøjskolen København
Co-teaching er karakteriseret ved et samarbejde, hvor ressourceperson og almenlærer i fællesskab problemidentificerer, gennemfører indsatser og evaluerer disse. Med co-teaching får læsevejledere en mere aktiv samarbejdsfunktion til glæde for kompetenceudvikling og læring.

14.00 Markedsplads og kaffe/te
Forlagene vil på markedspladsen stå for præsentationer af nogle af deres læremidler. Deltagerne kan frit vælge, hvilke præsentationer der kan have interesse.

15.15 Kontekstbaseret staveundervisning
Dorthe Mølgaard Mathiasen, lærer og cand.pæd.did. i dansk
Oplægget vil slå til lyd for at integrere stavningen i danskundervisningen, så staveundervisningen bliver en del af læse- og skriveundervisningen og ikke isoleres i form af eksempelvis ugentlige diktater og grammatikøvelser.

16.15 Tak for i dag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejlederdagen 2018