Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Kalender

Læsevejledere i grundskolen - netværksmøder

På det tredje netværksmøde for læsevejledere i grundskolen lægges der op til deling af viden, sparring, diskussion og inspiration omkring Guided Reading set i et teoretisk og praktisk perspektiv samt den digitale ordblindetest - fra resultat til handling.

Møderne er åbne for alle med interesse for arbejdet som læsevejleder i grundskolen. 

Der afholdes to møder i efteråret 2018 på henholdsvis Frederiksberg og i Aarhus:

Onsdag den 26. september 2018 
Cabinn Scandinavia, Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C

Torsdag den 4. oktober 2018 
DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C

Program

Der er sandwich til alle ved ankomst

12.00 Velkomst og introduktion 
Landsforeningen af Læsepædagoger

12.15:  Guided Reading – differentieret læseundervisning på alle klassetrin
Læsekonsulent Lisbeth Skov Thorsen, Rudersdal
Guided Reading er rygraden i den angelsaksisk læseundervisning, hvor den fælles læsebog ikke findes. Dagens første oplæg giver en introduktion til Guided Reading, og hvordan Guided Reading er omsat til en dansk kontekst – processen fra start til anvendelse på kommunens skoler – set med læsekonsulentens briller.

Kort pause

13.15: Videndelingsoplæg 1: Guided Reading - anvendt i en dansk kontekst
Læsevejleder Pernille Terkelsen, Sjælsøskolen, Rudersdal
Guided Reading er læseundervisning på mindre homogene hold, hvor eleverne mødes på deres eget læseniveau og guides videre i deres læseudvikling. I dagens andet oplæg fortælles om tankerne omkring etablering af Guided Reading i indskolingen - hvilke udfordringer og fordele giver Guided Reading, når læseundervisningen praktiseres uden fælles læsebog – set med læsevejlederens briller.
Med udgangspunkt i oplægget – og i mindre grupper – diskuteres læsevejledernes muligheder for elevernes individuelle læseundervisning.

14.00 Kaffepause

14.15 Videndelingsoplæg 2: Den digitale Ordblindetest - Rød, gul & grøn?
Læsevejleder Ane Kuld, Hareskov Skole, Værløse
Vi skal gøre noget for alle elever med læse-skrivevanskeligheder uanset om, de lander i det røde, gule eller grønne felt. Dagens sidste oplæg giver et indblik i, hvordan det organiseres og praktisk gribes an på Hareskov Skole.
Med udgangspunkt i oplægget – og i mindre grupper – diskuteres læsevejlederens arbejde med elevernes resultater i den digitale Ordblindetest.

15.15 Læsevejlederne i grundskolen –  
Landsforeningen af Læsepædagoger
Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder. Husk derfor også at tage ideer og ønsker med, når vi ses! 

15.30 Tak for i dag – og forhåbentlig: På gensyn!

 

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejledere i grundskolen - netværksmøder