Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Kalender

Munkebjergkonferencen 2018

Program

Torsdag den 15. november

09.00 Ankomst. Kaffe, te og morgenbrød

10.00 Velkomst 10.10 "Læringsmålstyret undervisning" - fra evidens til retræte?
Keld Skovmand, ph.d. og lektor ved Center for Anvendt Skoleforskning, UC Lillebælt "Læringsmålstyret undervisning" blev introduceret i forbindelse med forenklede Fælles Mål, fordi "det virker". Siden er denne evidens blevet problematiseret, og begrebet er kommet på tilbagetog. Hvorfor indførte man begrebet? Hvor kom det fra? Hvorfor begyndte man at trække det tilbage igen? Hvad kan vi sætte i stedet?

11.05 READ - sammen om læsning
Tina Kornbeck Nielsen og Tine Nørregaard jacobsen, konsulenter i Læring og Udvikling, Aarhus Kommune
Børn og forældre i kommunens dagtilbud og skoler får udleveret en taske med bøger og konkret vejledning til, hvordan forældrene kan læse med deres barn. Indsatsen bygger på to forskningsprojekter, som viser store læringsmæssige gevinster ved at inddrage forældrene i børns læsning, ikke mindst for børn med anden etnisk baggrund.

12.00 Frokost. Udstilling fra forlagene er åben

12.50 Mennesket som læseteknolog 
Jesper Balslev, ph.d.-stipendiat på Roskilde Universitet, lektor på Københavns Erhvervsakademi
I et kognitivt miljø under forandring forandres vores læsevaner. Det giver anledning til debat om, hvilken rolle teknologierne skal spille. Oplægget vil forsøge at formidle fronterne i diskussionen, de filosofiske understrømninger og prøve at formidle teorier om, hvad det at læse på bestemte måder betyder for vores evne til at tænke generelt.

13.45 Markedsplads og kaffe
Forlagene vil på markedspladsen stå for præsentationer af nogle af deres læremidler. Deltagerne kan frit vælge, hvilke præsentationer der kan have interesse.

15.00 EyeJustRead - datadrevet læsevejledning med ny teknologi
Janus Askø Madsen, lærer, cand.it., EyejustRead 
EyeJustRead er et digitalt værktøj, som ved hjælp af eye tracking understøtter arbejdet med at udvikle læsesvage elevers læsestrategier. Elevens øjenbevægelser kan efter læsning afspilles, så lærer og elev kan få overblik over udvikling og effekt af indsatser under læseforløb.

15.50 En fanfare for den moderne børnelitteratur
Trine May, læremiddelforfatter
Foredraget præsenterer de senere års udgivelser for børn og unge - en litteratur, der er kendetegnet ved mangfoldighed, grænseløshed, sproglig opfindsomhed og ofte et spændende samspil mellem ord og billeder. Der tegnes en karakteristik af tidens børnelitteratur, vigtige værker præsenteres, indimellem med enkelte analytiske nedslag.

16.45 Udstilling fra forlagene er åben

18.30 Festmiddag med underholdning

Fredag den 16. november

09.00 R2L - Reading to Learn og løft af unges læsning
Anette Krenzen, lektor, UC SYD, og Signe Jensen, adjunkt, VIA
Et nyligt afsluttet forskningsprojekt undersøgte, hvordan metoden Reading to Learn kunne udvikle læsedidaktiske greb til at løfte elevernes læseniveau i 9. klasse. Oplægget præsenterer baggrund, resultater og perspektiver særligt i relation til etnisk danske elever.

10.00 Læsning på skærm og papir: Hvad siger forskningen?
Anne Mangen, ph.d., professor i læsevidenskab, Lesesenteret, Universitetet i Stavanger Tablets har for alvor fundet vej ind i klasseværelserne. Gør det en forskel, hvis eleverne læser på touchscreenskærme i stedet for i papirbøger? Præsentationen vil give et overblik over feltforskningen og diskutere styrker og svagheder ved forskellige teknologier, når det gælder læsning.

11.00 Kaffe/te. Udstilling fra forlagene er åben

11.20 Vinder af Årets Læseinitiativpris 2018
- uddeling af pris og præsentation af projektet.

12.00 Frokost

13.00 Mindset - vil du se god ud, eller vil du blive bedre?
Allan Kortnum, direktør på Herningsholm Erhvervsskole, og Peter Arnborg Videsen, lærer, Viborg Gymnasium og HF
På Stanford University forskes i, hvordan den enkelte studerende bliver bedst i stand til at forløse sit eget potentiale. En af de centrale konklusioner er, at elevernes forestilling om læring (mindset) og valg af læringsstrategi betyder særdeles meget for udbyttet. Oplægget giver indblik i forskningen, samt hvorledes dette mindset kan implementeres i den daglige undervisning.

14.15 Afslutning og afrejse

Del siden på email

Du deler et link til siden: Munkebjergkonferencen 2018