Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Kalender

ROAL inviterer til temadag om Sproglig udvikling i fagene - sprogbaseret undervisning, København

Sproglig udvikling er jf. Fælles Mål et tværgående tema, som alle undervisere har ansvaret for. På temadagen sættes fokus på sprogbaseret undervisning på tværs af fag.

Temadagen indledes med en generel introduktion til sprogbaseret læring. Herefter følger praksisoplæg indenfor såvel humanistiske fag som naturvidenskabelige fag samt et praksisoplæg vedrørende flersprogede elever. Endeligt præsenteres UVM’s kapacitetsmodel - et redskab til skolernes arbejde med sproglig udvikling.

Målgruppen er undervisere i grundskolen, men undervisere på andre niveauer er også velkomne.

PROGRAM
Kl. 09:00-09:30 Registrering og morgenbrød

Kl. 09:30-09:50 Velkomst v. samarbejdspartner og nyt fra ROAL

Kl. 09:50-11.10 Sprogbaseret læring v. Susanne Karen Jacobsen, cand. pæd. i didaktik

Kl. 11:10-11.25 Pause og frugt

Kl. 11.25-12.10 Sprogbaseret undervisning i humanistiske fag v. Vivi Byg Rasmussen, læsevejleder

Kl. 12.10-13.00 Frokost

Kl. 13:00-13:45 Sprogbaseret undervisning i naturvidenskabelige fag v. Jannie Høgh Jensen, underviser og konsulent

Kl. 13:45-14:00 Kaffe og kage

Kl. 14:00-14:45 Sprogbaseret undervisning og flersprogede elever v. Mette Bech, Pædagogisk konsulent

Kl. 14.45-15.15 Nyt fra UVM/STUK v. Birgitte Bækgaard, læringskonsulent STUK

Kl. 15.15-15.30 Tak for i dag og på gensyn

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: ROAL inviterer til temadag om Sproglig udvikling i fagene - sprogbaseret undervisning, København