Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Kalender

Sprogbaseret pædagogik og SFL - et grundkursus

Kurset giver en grundlæggende forståelse af sprogmodellen SFL og pædagogikken. Du får færdigheder i at anvende udvalgte grammatiske ressourcer i SFL gennem arbejde med gode, konkrete eksempler sådan at du kan udvikle både egen og andres praksis. 
 
Kurset henvender sig til dig som er lærer, underviser eller ressourceperson, fx vejleder, og arbejder i grundskolen, i modtagelsesklasser, i læreruddannelsen, på sprogcentre o. lign.

Kurset strækker sig over 3 gange 2 dage fra december 2017 til marts 2018:

  • 6. og 7. december 2017
  • 11. og 12 januar 2018
  • 22. og 23. marts 2018

kl. 10 – 16(dag 1) kl. 9 – 15 (dag 2)
 
Sted: I Københavnsområdet - adresse udmeldes senere
Pris: 6000 kr. eksl. moms. inkl. forplejning
 
Bag kurset står tre fagpersoner
Kathrin Bock: lektor på VIAUC, Læreruddannelsen i Silkeborg.  Har lavet en række forskning- og udviklingsprojekter samt kurser om SFL. Forfatter til artikler om SFL-baseret undervisning.
Ruth Mulvad: konsulent, arbejder med udvikling af SFL i teori og praksis. Forfatter til bl.a. bogen Sprog i skole og en række artikler om SFL-baseret pædagogik.
Grethe Kjær Jacobsen: Pædagogisk udviklingskonsulent i Køge Kommune. Har arbejdet med at implementere SFL i praksis på kommunens skoler. Har lavet en række kurser om SFL og sprogbaseret læring.

Program

Vi kommer med anbefalinger til læsning af relevant litteratur til de enkelte kursusdage. 
 
Dag 1
Hvordan kan vi træffe sproglige valg, som understøtter et bestemt budskab?
Hvordan kan vi arbejde med at få formuleret de ønskede sætninger i forskellige tekster?
Hvilke ressourcer har vi at bruge?
Med udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb vil spørgsmålene blive besvaret. Der vil være fokus på sproglige ressourcer fra den ideationelle metafunktion.
 
Dag 2
Fortsat arbejde med gårsdagens tema.

Hvad betyder det når vi siger: at lære er at lære sprog, gennem sprog og om sprog. Med udgangspunkt i forskellige pædagogisk-didaktiske modeller og konkrete undervisningsforløb vil vi arbejde med SFL pædagogiske principper.
 
I får en opgave med hjem og skal afprøve et forløb

Dag 3
Vi ser et eksempel på et undervisningsforløb hvori der indgår en udvalgt sproglige ressource til at udtrykke følelser, bedømmelser og vurderinger (interpersonelle metafunktion og appraisal/evalueringssystemet). Vi arbejder med det i forskellige tekster og ser, hvilken betydning de har for teksten.
 
Dag 4
Markedsplads: Du fremlægger dit eget forløb og får feedback fra de øvrige deltagere, samt giver feedback på andres forløb.
 
Fortsat arbejde med gårsdagens tema.
 
Kursisterne får en opgave med hjem og skal afprøve et forløb.
 
Dag 5
At skabe sammenhæng i tekster er denne kursusgangs fokus. Du vil få ideer til hvordan du kan arbejde med dette og hvordan det kan kvalificere læsning og skrivning af tekster.
Der vil være fokus på ressourcer fra den tekstuelle metafunktion.
 
Dag 6
Markedsplads: Du kan fremlægge dit eget forløb og få feedback fra de øvrige deltagere.
 
Fortsat arbejde med gårsdagens tema.
 
Hvordan får vi systematiseret og inddraget den nye viden i vores daglige praksis, så vores udvikling af elevernes/kursisternes sprog altid er i fokus i den didaktiske planlægning
 
Diskussion af perspektiver og evaluering.
 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprogbaseret pædagogik og SFL - et grundkursus