Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

NVL’s genåbningskonference

Nationalt Videncenter for Læsning byder velkommen til en dag med oplæg fra centerets medarbejdere, som fortæller om igangværende projekter. Der er således oplæg om børns tidlige skriveudvikling, gaming og dennes rolle i danskundervisningen i udskolingen, elevers forståelse af grammatikundervisningen samt stilladsering af læsning og skrivning i de gymnasiale uddannelser.

Program

Kl. 9.30 Registrering og kaffe

Kl. 10.00 Velkomst og nyt fra centeret
v. Lene Storgaard Brok, centerleder

Kl. 10.15-11.00 Trin og dimensioner i børns tidlige skriveudvikling
v. Jesper Bremholm, seniorforsker
Den udvikling, børn gennemgår, når de skal lære at læse, er grundigt undersøgt og beskrevet i læseforskningen og det samme er børns staveudvikling. Med børns tidlige udvikling som skrivere forholder det sig anderledes. Hverken internationalt eller i Danmark har der været fokus på den udvikling, børn bevæger sig igennem, når de skal lære sig at bruge skriftsproget som et kommunikationsmiddel. Det danske forskningsprojekt ATEL (Automated Tracking of Early Literacy skills) undersøger netop det og kigger bl.a. på udviklingen i børns måde at konstruere sætninger og deres måde at skabe sammenhæng og udtrykke holdninger i tekster. Oplægget præsenterer den model for børns tidlige skriveudvikling, som ATEL-projektet har afdækket gennem både sproglige og statistiske analyser af over 2.000 tekster skrevet af elever i alderen 6-9 år.

Kl. 11.00-11.45 Spiljournalist
v. Peter Heller Lützen, specialkonsulent
Danske unge er blandt de mest aktive computerspillere i Europa. I projektet Spiljournalist undersøger vi, hvordan gaming kan spille en rolle i dansk i udskolingen. Eleverne har skrevet som journalister om alt fra vold i spil, kønsstereotyper, samarbejde og venskaber i spil, og de har skrevet i mange forskellige genrer. Projektet viser, hvordan elevernes digitale fritidskultur kan blive et aktiv i undervisningen.

Kl. 11.45-12.30 Frokost

Kl. 12.30-13.15 Grammatikundervisningen – hvordan ser den ud fra elevernes perspektiv?
v. Lene Storgaard Brok, centerleder
Gramma3 er et projekt om grammatikundervisning i fagene dansk, engelsk og tysk. I projektet har vi undersøgt, hvilke formål grammatikundervisningen ser ud til at tjene, og hvordan grammatikundervisningen foregår i de tre fag. I dette oplæg skal I høre om, hvordan eleverne forstår grammatikundervisningen i skolen, og om deres indtryk, holdninger og ønsker til den grammatikundervisning, som mange elever deltager i flere gange om ugen.

13.15-13.20 Vi henter kaffe ind i lokalet

Kl. 13.20-14.00 Læse-og skrivestilladser for udfordrede unge
v. Peter Heller Lützen, specialkonsulent
”Vi må møde eleverne der, hvor de er, og ikke der, hvor vi ville ønske, de var.” Det siger en leder på et gymnasium i en film, som NVL har lavet om, hvordan man kan stilladsere læsning og skrivning i de gymnasiale uddannelser. At møde eleven der, hvor eleven er, er udgangspunktet for al stilladseret undervisning, men ikke så ligetil i praksis. De fagsproglige udfordringer og tekstformater udvikler sig hele tiden, så derfor samler centeret viden og erfaringer og peger gennem film, podcast, idekataloger på konkrete fif. Vi har samlet det i et nyt vidensunivers på centerets hjemmeside, og dette oplæg giver en introduktion.

14.00 Tak for denne gang

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: NVL’s genåbningskonference


Tilmeld dig Tester

Hallo