Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læsevejlederbrev 4, Oktober 2020

Dette informationsbrev sætter fokus på ordblindhed, for der sker rigtig meget på området i øjeblikket. Men også for at markere den internationale ordblindeuge i uge 40, som i Danmark breder sig over flere uger, uge 39-40. Mange arrangementer er i den forbindelse desværre blevet aflyst eller omlagt til digitale former pga. den fortsatte coronasituation. Det gælder også mange kommende arrangementer, så jeg kan kun opfordre til, at man følger med på de enkelte arrangørers hjemmesider. Det næste informationsbrev, nr. 5, kommer også til at handle om ordblindhed, da alt ikke kan komme i dette brev.

Jeg har i dette brev valgt at fokusere på nogle af de uddannelsespolitiske udmeldinger, som er kommet i den sidste tid. Jeg forsøger at beskrive disse tiltag kort, men alligevel så detaljeret, at du kan få et overblik uden at åbne diverse links. Jeg henviser selvfølgelig til de aktuelle kilder, hvis du vil vide mere.


Læs mere i informationsbrevet om:

  • 30 millioner kroner skal hjælpe ordblinde børn, unge og voksne
  • Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler 2020 er målrettet ordblinde børn og unge
  • Hvor mange elever findes ordblinde vha. Ordblindetesten?
  • Kommende opsporingsredskab målrettet ordblinde elever i 2. klasse
  • EVA’s undersøgelse om undervisning af ordblinde elever, 2020.

Download Læsevejlederbrev 4, oktober 2020

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejlederbrev 4, Oktober 2020