Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

HOT2015

For sjette år i træk har Dansklærerforeningen og Nationalt Videncenter for Læsning samarbejdet om at gennemføre HOT-undersøgelsen.

HOT samler og formidler 21 literacykyndiges bud på, hvad der er hot, og hvad der bør være hot inden for literacy – og deres begrundelser for disse bud.

HOT på literacy-området

I dette års HOT-undersøgelse er det specifikt blevet bedt om bud inden for ”literacyområdet”, Sara Hannibal, læreruddanner og videnmedarbejder i centret, der har stået for undersøgelsen, forklarer:

- Vi har skrevet: literacy, fordi vi vurderer, at denne betegnelse er i tråd med de vinde, der blæser inden for de faglige og fagdidaktiske miljøer på børne- og ungeområdet, når det gælder skrivning, læsning og sprog.

HOT anno 2015

Årets HOT-liste ser således ud:

  • Genrepædagogik (10 respondenter – 47 %)
  • Faglig læsning og skrivning (7 respondenter – 33 %)
  • Multimodal læsning (7 respondenter – 33 %)
  • Tidlig literacy (7 respondenter – 33 %)
  • Læremidler (7 respondenter – 33 %)
  • Literacy som begreb (6 respondenter – 29%)
  • Målstyret læse-og skriveundervisning (6 respondenter – 29%)
  • Filmet præsentation af HOT

Sara Hannibal præsenterede HOT2015 på centrets konference Veje til Literacy 2015. Centret filmede præsentationen, se den nedenfor.

Del siden på email

Du deler et link til siden: HOT2015