Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

HOT 2016

Med tidlig literacy som det hotteste hotte og med genrepædagogik, faglig læsning/skrivning samt multimodal læsning/skrivning på en delt andenplads går årets HOT2016 undersøgelse atter i luften.

HOT er en lille undersøgelse, der samler og lister 21 fagpersoners svar på, hvad de mener er hot og hvad der burde være hot på literacyområdet.

Det er 7. år i træk Nationalt Videncenter for Læsning lancerer HOT. Centret bad læreruddanner Sara Hannibal, der har lavet undersøgelsen, om en kommentar.

Bred forståelse af tidlig literacy

De 21 respondenter består af lærere, læsevejledere, tosprogs- og dagtilbudskonsulenter samt undervisere og forskere på landets professionshøjskoler. I år har hele 16 af disse peget på tidlig literacy som et HOT område.

Det kommer dog ikke bag på Sara Hannibal:

- Tidlig literacy har været på listen mange gange, forklarer hun, til forskel fra tidligere er det dog tydeligt, at respondenterne forstår feltet bredere i år.

- Typisk har området været lig med kendte koncepter som dialogisk oplæsning, uddyber hun, men i år introduceres også sprogunderstøttende aktiviteter, der har leg og forældresamarbejde som omdrejningspunkt. På den måde peges der på, at tidlig literacy også er del af en daglig praksis.

Ikke fokus på læremidler

En stor del af de 21 respondenter har deres rødder i danskfaget, hvilket naturligvis har betydning for svarene og HOT-listen som sådan.
Det betyder dog også, at Sara Hannibal undrer sig over, at nogle områder ikke nævnes. Eksempelvis læremidler. 

- Den reducerede forberedelsestid har givet lærerne nye vilkår, som de skal håndtere, forklarer hun og i mit arbejde med lærere og lærerstuderende oplever jeg, at mange lærere bruger forlagenes materialer og fagportaler i deres undervisning.

- Hvilken betydning har det for undervisningen på landets folkeskoler, når de samme materialer bruges af så mange? spørger Sara Hannibal. Betyder det, at vi sender en masse børn ud fra skolen, der ved og kan nøjagtigt det samme?

Genrepædaogik før flersprogethed

Noget andet der undrer Sara Hannibal og, som hun siger det, faktisk har gjort det i nogle år, er, at HOT-listen har et meget lille fokus på undervisning af flersprogede elever.

- Vi står i en virkelighed, hvor antallet af modtageklasser øges. Det har betydning for læse- og skrivedidaktikken over en bred kam i folkeskolen, ligesom det burde have betydning for undervisningen i læreruddannelsen, hvor linjefaget ”dansk som andetsprog” er afskaffet.

- På den anden side, tilføjer hun, har genrepædagogikken været en fast bestanddel af HOT-listen siden 2013 og den udspringer jo oprindeligt af arbejdet med flersprogede elevers sproglige udvikling. Det, konkluderer hun, kan signalere et ønske om, at vi i det flersprogede klasserum skal retænke adgangen til fagenes sprog og tekster så det handler om sprog i et generelt perspektiv.

Om HOT 2016

HOT er en lille undersøgelse, der ser på, hvad der undervises og forskes i, samt hvad fagfolk interesserer sig for, når det handler om literacy. 21 fagfolk deltager i undersøgelsen.

HOT blev første gang gennemført i 2010 af Henriette Romme Lund, Nationalt Videncenter for Læsning, og er siden blevet udgivet fast en gang årligt. Det er Gyldendal Uddannelse, der udgiver HOT.

Årets HOT-liste ser ud således:

  • Tidlig literacy (16 respondenter, 76%)
  • Genrepædagogik (9 respondenter, 43%)
  • Faglig læsning og skrivning (9 respondenter, 43%)
  • Multimodal læsning og skrivning (9 respondenter, 43%)
  • Måltyret undervisning i læsning og skrivning (7 respondenter, 33%)
  • Test og evaluering (6 respondenter, 29%

Hent HOT2016

Læs HOT2016 som ibog ved at klikke på billedet

Hent HOT2016 her

Del siden på email

Du deler et link til siden: HOT 2016