Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Aktuelt

Ny Viden om 'test' og 'ordblindhed'

På centerets vidensportal Viden om samler vi litteraturlister, link til rapporter, film og netværk samt omtaler af forsknings- og udviklingsprojekter. Med andre ord: viden om læsning, skrivning og sprog. I dagtilbud, hjem, skole og uddannelsessystem. I et pædagogisk og et didaktisk perspektiv. 

Det hele er samlet under en række temaer. Af disse er: Test – gruppeprøver, Test -  individuelle prøver og Ordblindhed netop blevet opdateret. Læs mere om temaerne nedenfor eller gå direkte til dem ved at klikke på linkene.

Test - gruppeprøver

Gruppeprøver giver mulighed for at skabe et overblik over klassens samlede læse- og/eller staveudvikling, og de kan ligeledes vise, hvordan den enkelte elev læser og/eller staver sammenlignet med hele klassen. Gruppeprøver kan anvendes som et led i den løbende evaluering af elevernes læsning og stavning gennem hele skoleforløbet.

Viden om - Test – gruppeprøver findes et overblik over en række læse- og staveprøver, der kan anvendes på de forskellige klassetrin.

Test - Individuelle prøver

Individuelle test er et redskab til at undersøge den enkelte elevs læsning og/eller stavning. Når en elev testes individuelt, skyldes det ofte en usikkerhed på, om eleven følger en almindelig læse-, skrive- og/eller staveudvikling. Testene bør derfor altid følges op af målrettede pædagogiske/didaktiske tiltag med fokus på at støtte elevens videre udvikling.

På Viden om - Test -  individuelle prøver findes et overblik over en række test, der kan anvendes til individuel afdækning af elevers læsning og stavning. Her findes også test til afdækning af ordblindhed og i forhold til, hvordan læse- og skriveteknologi kan anvendes.

Ordblindhed

Dysleksi og ordblindhed er synonymer. Det er en specifik skriftsprogsvanskelighed, som er kendetegnet ved vanskeligheder med at forbinde bogstaver med bogstavlyde, dvs. at udnytte skriftens lydprincip. Børn og unge med dysleksi kæmper med at tilegne sig læse- og skrivekompetencer.

Mange unge med dysleksi oplever efterhånden ikke så store vanskeligheder med at læse, mens staveproblemerne ofte fortsætter op i voksenalderen. Selvom dysleksi er en specifik vanskelighed af betydning for afkodning og stavning, så oplever mange desværre følgevirkninger i form af svagere ordforråd, svagere genrekendskab og mindre læseerfaring.

Viden om - Ordblindhed findes film og en annoteret litteraturliste samt links til rapporter, websites og bekendtgørelser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ny Viden om 'test' og 'ordblindhed'