Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Bilag, Januar 1

Det kan virke, som om evalueringsbegrebet har ændret sig i skolen i de senere år. I denne
artikel gives der indledningsvis en forklaring på, hvorfor det kan være sket, og derefter
fokuseres der på, hvordan læreren kan overtage styringsretten til evaluering igen. Mediering drøftes dernæst i forhold til 4 områder: I det daglige samspil mellem lærer og elever
i klassen, i forhold til organisering af samarbejdet på skolen om elever med støttebehov,
som del af testmetodikken i dynamisk kortlægning og endelig som metodisk princip ved
undervisning i læsning.

Download bilag, januar 1

Del siden på email

Du deler et link til siden: Bilag, Januar 1