Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Udgivelser

Børneperspektiver

I temahæfte nummer 11 stiller EVA skarpt på børneperspektivers betydning for det pædagogiske arbejde i dagtilbud. Hæftet bygger på den aktuelle forskning fra hele Skandinavien, interviews med forskere, afprøvning af metoder til indsamling af børnenes perspektiver og praktikeres erfaringer.

Temahæftets ønsker at give læseren indblik i børnenes oplevelser af hverdagen og bestræbelser på at indgå i dagtilbuds- og børnefællesskaber, og målet er således at være med til at udvikle læringsmiljøer, hvor børn trives, lærer, udvikler sig og dannes.

Download temahæftet her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Børneperspektiver