Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Udgivelser

Kreativitet i skolen

I bogen argumenterer de to forfattere for, at kreativitet og kreative indfaldsvinkler er noget, som alle lærere bruger nu og da, men at det kan gøres bedre, hvis kreativiteten får lov at præge de faglige samtaler og lærernes måde at tænke på om undervisning og læring. Det vil sige at lade kreativitet blive en integreret del af skolens virke og dermed i tråd med skolens vision.

Med bogen og dens række af eksempler og illustrationer ønsker forfatterne at give råd og tips til, hvordan lærere kan blive bedre kundskabsformidlere og historiefortællere samt få mere ud af egne, kollegers og elevers kreative evner. Forfatterne ønsker desuden at vise, hvordan kreative metoder og indfaldsvinkler kan skabe rammer for gode læringsoplevelser i skolen, uanset fag.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Kreativitet i skolen