Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Centerets strategi og indsatsområder

Generelle og specifikke literacykompetencer

  • NVL skal understøtte det pædagogiske arbejde med børns literacyudvikling
  • NVL skal understøtte udvikling af literacydidaktik rettet mod specifikke fag
  • NVL skal understøtte udvikling af didaktik rettet mod generelle literacykompetencer på tværs af fag.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Generelle og specifikke literacykompetencer