Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Centerets strategi og indsatsområder

Tværprofessionelle samarbejder om literacy

  • NVL skal understøtte, at fagpersoner fra forskellige pædagogiske professioner samarbejder om at udvikle børn og unges literacykompetencer
  • NVL skal understøtte, at fagpersoner fra forskellige pædagogiske professioner udvikler opmærksomhed og forståelse for hinandens faglige kompetencer inden for literacyfeltet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tværprofessionelle samarbejder om literacy