Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om os

Lene Storgaard Brok

Videncenterleder, ph.d. med særlig faglig ekspertise i literacy og projektudvikling,
projektforankring og praksisudviklende forskningsmetodik.

Uddannelse

Ph.d. i uddannelsesforskning fra Roskilde Universitet, 2009
Suppleringsuddannelse i retorik, kommunikation og formidling fra Aarhus Universitet, 2002
Cand. mag. i dansk og økonomi fra Københavns Universitet, 1992

Projekter

2022-2026: Leder af Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre
Læsevanskeligheder (NVOL). Et videncenter
, der eksisterer i regi af                    Nationalt Videncenter for Læsning
 
2021-2022: To forskningskortlægninger om indsatser for elever i sprogforståelsesvanskeligheder og indsatser for elever i små                              grupper med læseforståelsesvanskeligheder
2019-2022: Godt begyndt på Lolland og Sproggaven med i skole i Fredensborg Kommune
2018-2020: Gramma3. Grammatikundervisning i skolens sprogfag
2018-2022: GBL21: Game-Based Learning in the 21st Century

Del siden på email

Du deler et link til siden: Lene Storgaard Brok