Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om os

Lene Storgaard Brok

Videncenterleder, ph.d. med særlig faglig ekspertise i literacy og projektudvikling,
projektforankring og praksisudviklende forskningsmetodik.

Uddannelse

Ph.d. i uddannelsesforskning fra Roskilde Universitet, 2009
Suppleringsuddannelse i retorik, kommunikation og formidling fra Aarhus Universitet, 2002
Cand. mag. i dansk og økonomi” fra Københavns Universitet, 1992

Projekter

2021-: To forskningskortlægninger om indsatser for elever i sprogforståelsesvanskeligheder og indsatser for elever i små grupper med læseforståelsesvanskeligheder
2019-: Godt begyndt på Lolland og Sproggaven med i skole i Fredensborg Kommune
2018-2020: Gramma3. Grammatikundervisning i skolens sprogfag
2018-2022: GBL21: Game-Based Learning in the 21st Century
2016-2018: Pædagoger på sprogvisit. Tidlig literacy i dagtilbud
2015-2019: Udvikling af tidlig literacy i dagtilbud, Sproggaven
2015-2016: Elevrespons – opbygning af responsmiljøer
2012-2014: Redaktør på tidsskriftet Viden om Literacy
2012-2014: Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag – et aktionsforskningsprojekt, Nationalt Videncenter for Læsning
2011-2015: Technucation, UCC
2009-2012: Bridging the Gap between Theory and Practice, UCC
2005-2009: Skriftspogbrug og arbejdspraksis, Ph.d. afhandling, RUC

Del siden på email

Du deler et link til siden: Lene Storgaard Brok