Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Film

 

På denne kanal har vi samlet alle film produceret af eller for Nationalt Videncenter for Læsning. Filmene sætter fokus på literacy. Enten i undervisningen, i dagtilbuddet eller derhjemme. Brug dem i forberedelsen, til inspiration eller til et forældremøde. Nationalt Videncenter for Læsning arbejder for et samfund, hvor alle har gode og tilstrækkelige literacykompetencer. Vi udvikler, i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre, viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet. Derfor samler, skaber og spreder vi viden om literacy. Centeret drives i et samarbejde mellem landets 6 professionshøjskoler.Åbningsreception i Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder
12. apr 2023
Se reportagen fra åbningsreception i Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder d. 30. marts 2023, hvor centerets faglige konsulenter introducerer kort til centerets fagområde og formål.

Et liv med DLD
30. mar 2023
Se her, hvordan Ida (6 år) og Gabriel (18 år) lever med sprogforstyrrelsen DLD. Hør også Idas mor fortælle om, hvad der går godt og er svært i Idas hverdag med DLD. Filmen er tilrettelagt af Minna Nørgaard Bruun og produceret af DIKO ved Københavns Professionshøjskole for Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder. Find mere viden om sproglige vanskeligheder på nvol.dk

Hvad er skriftsprogsvanskeligheder?
27. mar 2023
Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder udvælger, udvikler og udbreder viden om skriftsprogsvanskeligheder hos børn, unge og voksne. Men hvad mener vi, når vi snakker om skriftsprogsvanskeligheder? Og hvorfor er det vigtigt at arbejde med? Det får du svar på i denne film.

Velkommen til ny faglig konsulent i NVOL
06. jan 2023
Vi glæder os til samarbejdet med faglig konsulent Minna Nørgaard Bruun, som skal være med til at etablere Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder. Minna har en solid erfaring som audiologopæd og underviser på Københavns Professionshøjskole.

Når dit barn er testet ordblind
01. nov 2022
Filmen handler om, hvad det vil sige at være ordblind, og hvordan forældre bedst støtter deres nytestede barn. Filmen er den tredje film i rækken af vejledende film, som er udviklet i projektet Læsesucces for ordblinde børn – et tværfagligt samarbejde om ordblinde børns læseudvikling. Læs mere på www.videnomlaesning.dk Projektet er støttet af Egmont Fonden

Giv dit ordblinde barn læsesucceser derhjemme
07. okt 2022
Filmen viser en lang række konkrete idéer til, hvordan forældre kan understøtte ordblinde børns læsning hjemme. Filmen er udarbejdet i forbindelse med projektet 'Læsesucces for ordblinde børn – et tværfagligt samarbejde om ordblinde børns læseudvikling '. Det ordblinde barn og dettes faglige og sociale behov er hele tiden i centrum i projektet. Målet er, at alle voksne omkring barnet udvikler faglige og pædagogiske redskaber, så de kan sikre barnet varigt forbedrede muligheder for at deltage i skole- og samfundsliv. Du kan læse mere om projektet på www.videnomlaesning.dk Projektet er støttet af Egmont Fonden

Teknologibaserede læsestrategier
03. okt 2022
Filmen er en guide til faglærere på mellemtrinnet, der vil støtte ordblinde elever i at anvende teknologibaserede læsestrategier i læsningen af fagtekster på computer, tablets eller andre digitale enheder. Filmen er udviklet i forskningsprojektet Læsesucces for ordblinde elever og kan bruges sammen med disse materialer: Afdækning af teknologibaserede læsestrategier: https://www.videnomlaesning.dk/media/5127/afdaekning-af-teknolo-laesestrategier_vejl.pdf Inspirations- og undervisningsmateriale til arbejdet med teknologibaserede læsestrategier: https://www.videnomlaesning.dk/media/5128/arb-m-tekno-laesestrategier_vejl.pdf Filmen er støttet af Egmontfonden og produceret af RossenFilm.

Faglige læsestrategier
23. mar 2022
Elever bruger meget tid på at læse fagtekster, men får ofte ikke nok ud af det. Som underviser kan man bryde det mønster ved at arbejde med læsestrategier. I denne video får du en kort introduktion til, hvad læsestrategier er, og hvordan man kan arbejde med dem i forskellige fag. Filmen tager udgangspunkt i gymnasieskolen, men kan også bruges af lærere i mange andre sammenhænge.

Skrivning i Roskilde
15. dec 2021
Hvordan kan man arbejde med skrivning i grundskolen? Læsekonsulent Mimi Skovgård fortæller om, hvordan de arbejder med skrivning i Roskilde Kommune. Filmen er produceret af Andrea Hvid Hagn-Meincke og RossenFilm.dk som en del af udgivelsen "Skrivedidaktik og skriveforskning" til literacy.dk.

Gode it-strategier for ordblinde i gymnasiet
06. okt 2021
I denne film får du et sjældent indblik i hverdagens tekstarbejde som ordblind gymnasieelev. Vi møder eleven Benedicte, som har rigtig godt styr på sine it-strategier, både når hun forbereder sig til undervisningen, og når hun deltager i timerne.


 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Film