Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Læsevejledernetværk

I Nationalt Videncenter for Læsning har vi etableret et netværk for læsevejledere, da vi gerne vil give landets læsevejledere en fælles platform, hvor de kan få ny viden, udveksle erfaringer og diskutere problemstillinger. Noget, der vil ske via informationsbreve, som udsendes via mail til alle i netværket, samt via en konference for læsevejledere, som centeret afholder i april eller maj måned. De sidste år har den været afholdt ’midt-lands’ i Middelfart. Se kommende program i højre side.

Udsendte informationsbreve kan læses her på siden.

Hvis du ønsker at være del af netværket, så tilmeld dig ude i højre side. Er du ikke læsevejleder, men interesseret i at deltage i netværket, er du også meget velkommen til at tilmelde dig netværket. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejledernetværk