Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Viden om

Literacynetværk

Begrebet literacy forstår som læsning, skrivning og sprog som en social og kulturel aktivitet. Sprog skabes og udvikles i fællesskaber, og derfor bruges sprog sammen med andre, ligesom det udvikles sammen med andre.

Literacynetværket er et forum for undervisere i lærer- og pædagoguddannelsen med interesse for literacy, læsning, skrivning og sprog. Netværket blev stiftet i august 2013.

Der afholdes løbende en række netværksmøder med danske og internationale forskere og praktikere, som alle i netværket - og øvrige literacyinteresserede - er velkomne til at deltage i.

Du kan tilmelde dig netværket her på siden og tilmelde dig aktuelle netværksmøder under Kalender.

  • Websites

    Literacy.dk
    Literacy.dk drives af Nationalt Videncenter for Læsning og Samfundslitteratur, som her formidler viden om literacy. Sitet opdateres løbende. Der sættes fokus på forskellige faglige emner ud fra et forsknings-, praktiker- og undervisningsperspektiv. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Literacynetværk