Oversigt

Læse- og skrivestilladser til udfordrede unge i gymnasiale uddannelser

Mange elever på gymnasierne har svært ved at læse, forstå og bruge fagenes tekster. Det gælder både på stx, hf, eux, htx og hhx. I dette vidensunivers finder du konkrete metoder og idéer til at arbejde med stilladsering af unges læsning og skrivning – og til at bruge læse- og skriveteknologi. Vidensuniverset udbygges løbende med formidling af god praksis og metoder gennem film, podcasts og konkrete idéer, som gør det nemmere for alle gymnasielærere at støtte deres elevers læsning og skrivning.