Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Om os

Centerets medarbejdere

Centerleder
Lene Storgaard Brok 4189 8155 lsb@ucc.dk

Projektudvikling, forskning og presseudtalelser.

Faglig konsulent
Henriette Romme Lund 4189 7186 hrlu@ucc.dk

Kommunikation, undersøgelser og evalueringsopgaver

Faglig konsulent
Ditte Horndrup 4189 8597 diho@ucc.dk

Projektudvikling og -administration, fundraising, strategi- og organisationsudvikling samt evalueringsopgaver

Faglig konsulent
Peter Heller Lützen 4189 8598 petl@ucc.dk

Projekt- og forskningsudvikling, literacy, udskoling og ungdomsuddannelser.

Faglig konsulent
Charlotte F. Reusch 4189 8825 chre@ucc.dk

Projekt- og forskningsudvikling, tidlig literacy og new literacies

Adm. medarbejder
Jacob Spangenberg 4189 9090 jacs@ucc.dk

Administration, kursus og konferencer samt sekretariatsopgaver.

Faglig konsulent
Kirsten Friis 4189 7182 kfl@ucc.dk

Fagperson på læse- og skrivevanskeligheder, inklusion og specialpædagogik

Adjunkt, UCC
Anders Skriver Jensen 41898440 ansj@ucc.dk

Medredaktør på Viden om Literacy

Ph.d.-studerende
Kristiane Hauer krha@ucc.dk

Kommunikation og faglig formidling

Lektor i dansk
Sara Hannibal 4189 7621 shan@ucc.dk

Videnmedarbejder og redaktør af HOT-udgivelsen

Ph. d.-stipendiat ved UCC og AU (IUP)
Louise Molbæk 2380 1987 lomo@ucc.dk

Ph.d.-stipendiat, centerleder Lene Storgaard Brok er intern vejleder på projektet.

Studentermedhjælper
Maria Christiansen 4189 8959 mchr@ucc.dk

Researchopgaver, centrets konferencer og administrative opgaver