Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Om os

Anne-Mette Veber Nielsen

Specialkonsulent, ph.d. med særlig faglig ekspertise i børns skriftsprogstilegnelse og undervisning målrettet børns skriftsprogtilegnelse i indskolingen og på mellemtrinnet. Erfaring med kvantitative metoder fra flere forsknings- og udviklingsprojekter.

Uddannelse               

Ph.d. fra Københavns Universitet (2016).
Cand.mag. i Audiologopædi fra Københavns Universitet (2009).
BA i Audiologopædi fra Københavns Universitet (2006).

Del siden på email

Du deler et link til siden: Anne-Mette Veber Nielsen