Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Digital Læsning – Et nordisk netværk om digital læsning

Det nordiske netværk om digital læsning samler lærere og forskere fra professionshøjskoler og universiteter i de tre skandinaviske lande.

Digitale tekster lægger op til anderledes læsepraksisser og undervisningspraksisser end analoge tekster. Det skal netværkets deltagere drøfte fra forskellige perspektiver. Hensigten med netværket er at dele og udvikle viden om, hvad der karakteriserer læsning af digitale tekster, hvilke udfordringer elever og lærere møder, når læremidlerne er digitale, og hvad man kan gøre for at understøtte arbejdet. 

Netværkets deltagere kommer fra tre grundskoler, Stokke Ungdomsskole i Norge, Bjørklinge-Skuttunge Skole i Sverige og Sølystskolen i Danmark, samt fra Oslo Universitet, Uppsala Universitet, Syddansk Universitet, UCSyd og Nationalt Videncenter for Læsning. Alle deltagere har tidligere beskæftiget sig med digital læsning, men gennem netværksarbejdet opbygges et stærkt fagligt miljø om digital læsning, og et fagligt samarbejde, der kan danne grund for fremtidige konferencer, seminarer, udgivelser og projektansøgninger. Derved styrkes vidensudvikling om digital læsning til gavn for især skoler og læreruddannelser.

 • Konference 8. oktober 2024

  Den 8. oktober 2024 afholder netværket en digital konference om læsning af digitale tekster, og i 2025 vil netværket formidle anbefalinger for digital læsning

 • Netværksdeltagere

  Netværket samler lærere og skoleforskere fra universiteter og professionshøjskoler, hvorfor det repræsenterer forskellige teoretiske og metodiske tilgange til det at arbejde med digitale tekster i undervisningen. I netværket deltager:

  Danmark:

  Dorthe Carlsen, UC SYD 

  Jens Jørgen Hansen, Syddansk Universitet

  Anne Sofie Vedel Lerche, Sølystskolen

  Andreas Flint, Sølystskolen

  Jesper Bremholm, Nationalt Videncenter for Læsning (tovholder for netværket)

  Charlotte Reusch, Nationalt Videncenter for Læsning (tovholder for netværket)

   

  Norge:

  Tove Frønes, Universitetet i Oslo

  Cecilie Weyergang, Universitetet i Oslo

  Ellen Stein, Stokke Ungdomsskole

  Lene Marie Lilleaas, Stokke Ungdomsskole

   

  Sverige:

  Maria Rasmusson, Uppsala universitet

  Charlotte Engblom, Uppsala universitet

  Katarina Ivarsson, Bjørklinge Skuttunge Skola

  Gunilla Bergquist, Bjørklinge Skuttunge Skola

   

Del siden på email

Du deler et link til siden: Digital Læsning – Et nordisk netværk om digital læsning