Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Film

Centeret har produceret en lang række film i forbindelse med vores projekter, som alle kan ses på vores kanal på YouTube.

Vi har valgt et par film ud, som kan inspirere lærere og pædagoger i deres arbejde. Se dem nedenfor. 

 

Teknologibaserede læsestrategier

Filmen er en guide til faglærere på mellemtrinnet, der vil støtte ordblinde elever i at anvende teknologibaserede læsestrategier i læsningen af fagtekster på computer, tablets eller andre digitale enheder. Filmen er udviklet i forskningsprojektet Læsesucces for ordblinde elever.

Faglige læsestrategier

Elever bruger meget tid på at læse fagtekster, men får ofte ikke nok ud af det. Som underviser kan man bryde det mønster ved at arbejde med læsestrategier. I denne video får du en kort introduktion til, hvad læsestrategier er, og hvordan man kan arbejde med dem i forskellige fag. Filmen tager udgangspunkt i gymnasieskolen, men kan også bruges af lærere i mange andre sammenhænge.


Tre faser i udvidet dialogisk læsning

Udvidet dialogisk læsning er en metode, der består af tre faser og som anvendes i projekt Sproggaven. Sproggaven er et tiltag i Fredensborg Kommune, der har til formål at kvalificere og systematisere det sprogunderstøttende pædagogiske arbejde i dagtilbud, således at 0-6-årige børns sprogfærdigheder og literacy-kompetencer styrkes.
Læs mere om Sproggaven her


Fase 1: Læs og lyt
I denne film introduceres den første af den udvidede læsnings i alt 3 faser, hvor bogen læses højt for børnene.

Fase 2: Læs og snak
I denne film introduceres den anden af den udvidede læsnings i alt 3 faser, hvor børn og pædagog sammen snakker om den læste bog.

Fase 3: Læs og leg
I denne film introduceres den tredje af den udvidede læsnings i alt 3 faser, hvor børn og pædagog sammen leger ud fra den læste bog

Del siden på email

Du deler et link til siden: Film